Geomatikk

Avdeling geomatikk etablerer og drifter effektive, brukervennlige løsninger for digital forvaltning, produksjon og formidling av data og informasjon om arealressursene.

KONTAKTPERSON
Foto: Thomas Ekström