Hopp til hovedinnholdet

Hyppigere ekstremtørke gir betydelig avlingstap

Bilde 9_cropped

LiV Guri Velle, Siri Vatsø Haugum, Vigdis Vandvik og Pål Thorvaldsen har vært en del av et stort team med forskere som har deltatt i et internasjonalt tørkeeksperiment, initiert av Universitetet i Michigan, USA. Foto: Sonja Geange

Et stort internasjonalt tørkeeksperiment viser at effektene av ekstremtørke har vært betydelig undervurdert, særlig i økosystemer med stor betydning for beitenæringa og verdens matproduksjon.

Klimaendringene byr på stadig mer ekstremvær rundt om i verden. NIBIO-forsker Pål Thorvaldsen, er en av mange forskere som har deltatt i et stort internasjonalt tørkeeksperiment, initiert av Universitetet i Michigan, USA. Han forteller at klimaendringene kan medføre oftere tilfeller av kortvarig ekstremtørke.

– Tidligere kunne kortvarig ekstremtørke forekomme med 100 års mellomrom. Ifølge enkelte klimascenarier kan vi i framtiden forvente oss at det kommer hvert femte til tiende år, forteller forskeren.

Forskerne så på gras- og buskdominerte økosystemer som begge er viktige beiteområder for husdyr. Resultatene viser at planteveksten ble redusert med hele 60 % ved kortvarig ekstremtørke i grasmark, sammenlignet med områder med moderat tørke.

– Det er alvor når vi ser en så drastisk reduksjon i plantevekst i økosystemer som har så stor betydning for matproduksjonen, forteller Thorvaldsen.

Bilde 15_cropped.JPG
Kristine Birkeli er en av biologistudentene ved Universitetet i Bergen som har bistått med stor hjelp i prosjektet. Foto: Pål Thorvaldsen

Viktig å hindre at beitene tørker ut

Forskerne har undersøkt 170 lokaliteter i hele verden. Resultatene viste at planteproduksjonen i de undersøkte økosystemene ble vesentlig redusert etter ett år med ekstremtørke.

– Etter bare ett år viste resultatene en nedgang på nesten 40 % biomasse i de grasdominerte økosystemene. Det er nesten dobbelt så stor reduksjon som i de buskdominerte økosystemene, som hadde en nedgang på rundt 20 %. Det er ganske alvorlig for bonden som skal ha ut dyra sine på beite, sier Thorvaldsen.

– Likevel ser en at det er positivt å ha et innslag av busk- eller tresjikt i beitene. Dette påvirker mikroklimaet og reduserer innstråling.  

Det er sjelden vi har ekstremtørke i alle de viktigste jordbruksregionene i Norge samtidig. Likevel mener forskeren tilgang til vanningsanlegg kan bli en viktig del av beredskapen for å sikre matforsyningen framover.

Å hindre uttørking av disse økosystemene er viktig for verdens matproduksjon, men også i klimaregnskapet.

– Globalt sett dekker økosystemene som inngikk i studiet mellom 30-40 % av jorda, og de lagrer mer enn 30 % av jordas karbonlager. Plantenes primærproduksjon er en av nøkkelfaktorene i karbonsyklusen, og når planteveksten blir redusert så vil det også bli tatt opp mindre CO2 fra atmosfæren, forklarer forskeren.

– Det å forstå hvordan planter og økosystemer responderer på klimaendringene blir svært viktig framover.

Bilde 12_cropped.JPG
Fra forsøksfeltet på Store Buøya i Alstahaug. Foto Liv Guri Velle

Norsk kystlynghei tåler tørke godt

I Norge hadde forskerne ansvar for seks lokaliteter; tre på Lygra i Alver kommune i Vestland, en på Store Buøya og på Skotsvær i Alstahaug i Nordland, og en på Haverøya i Nærøysund kommune i Trøndelag.

Alle de norske lokalitetene var beiteområder i kystlynghei, dominert av dvergbusken røsslyng. I hvert felt satte forskerne opp ni bur på 3,5 x 3,5 meter. Tre av burene var åpne kontrollfelt uten tak. I de seks andre burene ble det satt opp tak med plastrenner med åpning imellom. I tre bur dekket plastrennene 60 % av taket, og i tre bur dekket rennene hele 90 % av taket. De gjennomsiktige takene ble satt opp 80 cm over bakken slik at plantene fikk lys og luft. På grunn av tilsig fra området rundt ble fuktigheten i jorda målt med jordfuktmålere.

– Resultatene fra de norske lyngbeitene viste at de er overraskende motstandsdyktige mot tørke. Etter tre år med tørkeforsøk klarte vi ikke å påvise endringer i artssammensetningen. Heller ikke i områdene som simulerte ekstremtørke hvor vi tok bort 90 % av nedbøren. Vi fant vi heller ingen signifikant reduksjon i produktivitet, sier Thorvaldsen.

– Vi kunne se at plantene fikk tørkeskader og visnet mye tidligere om høsten, men når våren kom var plantene like pigge igjen.

Det norske prosjektet ble videreført i tre år ekstra, og nå skal forskere i gang med analysen av det komplette datasettet etter seks år med ekstremtørke.

 

11-12-17.jpg

 

LandPress

LandPress: Land use management to ensure ecosystem service delivery under new societal and environmental pressures in heathlands

Prosjekteier: UiB Bergen

Prosjektledere: Vigdis Vandvik

Medarbeidere: Pål Thorvaldsen, Liv Guri Velle, Siri Vatsø Haugum

Finansiering: Norges forskingsråd. MILJOFORSK (255090)

Kystlynghei Utmarksbeite
Kystlynghei på Store Buøya etter seks år under tørketak med 90 % dekning. Vegetasjonsdekningen er fortsatt høy, men en ser hvordan enkelte planter har visnet ned. Foto Pål Thorvaldsen
Kystlynghei på Store Buøya etter seks år under tørketak med 90 % dekning. Vegetasjonsdekningen er fortsatt høy, men en ser hvordan enkelte planter har visnet ned. Foto Pål Thorvaldsen
Bilde 14.JPG
Kystlynghei der røsslyngen er tørket ut etter vintertørke. Fra Sandvikdalen i Vanylven kommuine i Møre og Rosmdal i 2014. Foto: Pål Thorvaldsen

 

​ ​

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.