Biografi

  • Programvareutvikler og -arkitekt for flere av NIBIOs nettjenester: VIPS, LandbruksMeteorologisk Tjeneste (LMT), Plantevernleksikonet, Plantevernguiden, Nitrogenkalkulatorer m.fl. 
  • Faglige tema for tjenestene: Integrert Plantevern (IPV/IPM), plantevernmidler, nitrogengjødsling, værdata, værvarsler, skadegjørermodeller, skadedyr, soppsjukdommer
  • Prosjektleder for internt kompetanseprosjekt om maskinlæring/kunstig intelligens.
  • IKT-teknologier i bruk: Linux, PostgreSQL, Python, Java, HTML/CSS, JavaScript, Apache, WildFly, Django

Les mer

Sammendrag

” Aksjon pærebrann” ble etter den første påvisning av pærebrann i Norge i 1986 opprettet som et samarbeidsprosjekt mellom Mattilsynet og NIBIO (Norsk Institutt for Bioøkonomi, Divisjon for Bioteknologi og Plantehelse). Formålet med prosjektet er å overvåke, kartlegge og bekjempe pærebrann. For å oppnå et best mulig resultat i dette arbeidet er landet blitt delt opp i tre soner..... Kommune- og fylkesinndeling er som i 2019. Fra 01.01 2020 trer det i kraft en en ny inndeling av kommuner og fylker med nye navn..

Sammendrag

Utviklere av beslutningsstøttesystemer for landbruket i de nordiske landene; Danmark, Norge og Sverige har, sammen med kolleger i Japan og på New Zealand, blitt enige om å lage et felles data-fil-format for utveksling av landbruksmeteorologiske data i form av et XML-skjema. Hovedintensjonen med den standarden som foreslås, er til bruk i databaserte varslingssystemer for planteskadegjørere, både i tjener- og klient-applikasjoner. De nordiske landene ønsker også å dele ressurser med hensyn til beregningsoppgaver, eksempelvis benytte hverandres kontroll- og rekonstruksjons-rutiner for værdata og forsterke samarbeidet generelt. Drivkraften bak dette arbeidet er ønsket om øket kvalitet på beslutningsstøttesystemer såvel som deling av kostnader.

kth-20200206-120533
Climate Smart Agricultural Technologies for improved Rural Livelihoods and Food Security in Mali and Niger


The objective of the proposed work is to reduce poverty and food insecurity in Mali and Niger. Measures will be taken to protect natural resources and increase farmer incomes by enhancing agricultural productivity, strengthening market linkages, and facilitating new agribusinesses particularly those led by women and youth. The project will provide farmers with options to help increase their resilience and adaptation to the effects of climate change. Overall project activities are expected to lead to more than 20% increase in crop yields and 15% increase in household crop income.

Active Updated: 17.06.2020
End: des 2020
Start: jan 2019
Project image

Divisjon for kart og statistikk

Big data


A recent report written on behalf of the Norwegian government highlights the potential societal benefits for Norway in using big data. In particular, it shows that benefits can be represented by the improvement of the efficiency of decision-making processes and of the quality and timeliness of decisions and by giving actors the opportunity to react more quickly to deviations from normal situations. The handling of environmental disasters, planning of transport, security of society and increased business development and innovation are mentioned as concrete examples.

Active Updated: 09.08.2020
End: des 2020
Start: jan 2019