Biografi

Programvareutvikler og -arkitekt for flere av NIBIOs nettjenester: VIPS, LandbruksMeteorologisk Tjeneste, Plantevernleksikonet, Plantevernguiden m.fl. 

Les mer