Biografi

Evolusjonær økolog med bakgrunn i livshistoriens evolusjon og aldring. Mitt forskningsfokus er å forstå virkningene av miljøvariasjoner, inkludert menneskeskapte forstyrrelser, som infrastrukturutvikling, på dyrepopulasjoner og biologisk mangfold generelt. Jeg har jobbet med en rekke studiesystemer, inkludert insekter, planter, pattedyr og fugler, og min spesielle kompetanse ligger hos sciurids.

Grader:

Ph.D. i økologi ved University of Aberdeen (2017)

B.Sc. (Hons) i dyrebiologi ved University of Stirling (2013)

Les mer