Kathrine Torday Gulden

Seniorrådgiver

(+47) 452 98 104
kathrine-torday.gulden@nibio.no

Sted
Oslo

Besøksadresse
Schweigaards gate 34E, 0191 Oslo

Biografi

Forskningskommunikatør innenfor NIBIOs fagområder, herunder miljø, klima, naturressurser, biomangfold og sirkulærøkonomi. Kathrine jobber med populærvitenskapelig formidling i form av nyhetsartikler, videoer, kronikker, foto, grafikk og podkaster. Kommunikasjonsarbeid i nasjonale og internasjonale prosjekter, sosiale medier, rådgivning, design/layout, oversettelse/språkvask m.m. inngår også i jobben.

Kathrine har studert digital kommunikasjon og design ved OsloMet, har mastergrad i kultur- og samfunnsvitenskap fra Universitet i Bergen, og ett år husdyrfag ved Norges landbrukshøgskole (nå NMBU).

Tidligere arbeidsgivere inkluderer Bioforsk, OsloMet, UiO, ABC-nyheter og Samviten/UiB.

 

Les mer

Sammendrag

De siste årene har det kommet en rekke bionedbrytbare plastvarianter, også i Norge. Men hvor nedbrytbar er egentlig denne plasten under norske forhold med relativt lave temperaturer? Brytes den fullstendig ned, eller omdannes den til makro- eller mikroplast i stedet? Gjennom prosjektet DGRADE – Nedbrytning av bionedbrytbar plast i jord og avfallsstrømmer har forskere forsøkt å finne svar på disse spørsmålene. De kan nå slå fast at plasten brytes ned, men kun hvis forholdene ligger til rette for det. Hvis ikke forholdene er gode nok, kan også nedbrytbare plastprodukter bidra til plastforsøpling

Sammendrag

Ny forskning viser at nedbrytbar plast brytes ned under norske forhold, men kun dersom den havner der den skal. Det vil si i industriell kompost eller i et jordmiljø der forholdene ligger til rette for at mikroorganismene kan bryte den ned.

Sammendrag

Stadig flere bønder bytter ut tradisjonell landbruksplast med bionedbrytbar plastfilm som kan freses rett ned i jorda etter bruk. Nå er forskere i gang med å undersøke hvor nedbrytbar den faktisk er under norske forhold.

Sammendrag

Vi har alle hørt om problemene plast i havet kan føre med seg. Men plast havner også i jord, blant annet via avløpsslam, biogjødsel og fra plastbruk i landbruket. Akkurat hvor mye plast det er snakk om, er imidlertid uvisst.

Sammendrag

Vi har alle hørt om problemene plast i havet kan føre med seg. Men plast havner også i jord, blant annet via avløpsslam, biogjødsel og fra plastbruk i landbruket. Akkurat hvor mye plast det er snakk om, er imidlertid uvisst.

Sammendrag

Vi har alle hørt om problemene plast i havet kan føre med seg. Men plast havner også i jord, blant annet via avløpsslam, biogjødsel og fra plastbruk i landbruket. Akkurat hvor mye plast det er snakk om er imidlertid uvisst.

Sammendrag

Sea-level rise caused by climate change and global warming, poses a major threat to coastal regions due to salt-water intrusion and damage to agricultural land. Researchers now urge policy makers to take action before it is too late.

Sammendrag

Det grønne skiftet med økt utnyttelse av naturressurser vil ha konsekvenser for både miljøet og samfunnet. Hvordan kan vi kvantifisere det vi får fra vann, og naturen for øvrig, slik at vi ser hva den totale samfunnsgevinsten av ulike miljøtiltak er?

Sammendrag

Video: How should India and other countries adapt their agricultural practices to a changing climate? In a new film, researchers explain how they go about in the ClimaAdapt project when developing new rice growing technologies and undertaking capacity building of farmers.

Sammendrag

VIDEO: What kind of impacts can climate- and socio-economic change have on European lagoons? In this video, researchers explain the methodology used and highlight some of the outcomes and results from the Lagoons-project, which is soon drawing to a close.

Sammendrag

VIDEO: Issues such as contamination from surrounding agriculture, increased tourism and climate change all pose a threat to Europe’s many lagoons - vulnerable ecosystems in densely populated areas. Scientists are now going new ways to secure better lagoon management in future.

Project image

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Risk management of imported plants and seeds: possibilities for improved pest detection to prevent the introduction and spread of new pests


Plant pathogens and invertebrates harmful to plants continue to threatenfood security and natural habitats. In Norway, the responsibility of performingplant health inspections on imported plants has gradually shifted to importersof plants who are currently responsible for internal pest control and mustbe registered with the Norwegian Food Safety Authority.

Active Updated: 11.11.2023
End: mai 2024
Start: juni 2020
Project image

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Risikohåndtering ved import av planter og frø: bedre metoder for å hindre introduksjon og spredning av fremmede sykdomsorganismer (StopPest)


Hvert år dukker det opp nye fremmede sykdommer og skadedyr i norske hager og landbruk. Slike nye skadegjørere kan true både vår matsikkerhet og naturen. Hvor godt fungerer egentlig dagens kontrolll av planteskadegjørere som blindpasasjerer ved import av planter og frø? Går det an å lage kontrollsystemer som fungerer bedre?

Active Updated: 10.11.2023
End: sep 2024
Start: sep 2020