Maler/dokumenter i Morsakommunene

Det er utarbeidet lokale forskrifter for mindre avløpsanlegg i Morsa-kommunene. I tillegg er det utarbeidet veiledning til lokale forskrifter. Veilederen er delt inn i to deler, den første delen er beregnet på anleggseiere som enten har anlegg eller har tenkt å installere nye anlegg. Del to er ment å være til faglig hjelp for saksbehandlere i kommunene, samt nøytrale fagkyndige, utførende og prosjekterende av mindre avløpsanlegg. Bakerst er veilederen utstyrt med flere vedlegg til bruk ved søknad og saksbehandling i kommunene.

KONTAKTPERSON