Hopp til hovedinnholdet

Minirenseanlegg - Godkjenningsordning

SINTEF_TGmerke_1

Forurensningsforskriften §12-10 setter krav til at minirenseanlegg skal ha dokumentasjon som tilfredsstiller NS-EN 12566-3, eller tilsvarende standard. Alle minirenseanlegg som skal markedsføres og selges på det norske markedet må dokumentere at de tilfredsstiller både de europeiske kravene, samt de særnorske kravene gitt i forurensningsforskriften.

SINTEF Teknisk Godkjenning (TG)

SINTEF Byggforsk har utarbeidet en teknisk godkjenningsordning (TG), som viser at anleggene tilfredsstiller europeiske krav i henhold til EU's byggevaredirektiv og NS-EN 12566-3, samt tilfredsstiller nasjonale krav gitt i forurensningsforskriften. Det er ønskelig at alle minirenseanlegg på det norske markedet godkjennes av SINTEF Byggforsk, og får utstedt godkjenningsdokument for SINTEF Teknisk Godkjenning. Gjennom den tekniske godkjenningsordningen hos SINTEF sikres en faglig gjennomgang av dokumentasjon for de ulike anleggene.På denne måten kan man få en komplett oversikt over minirenseanlegg som tilfredsstiller både de europeiske kravene og de særnorske kravene gitt i forurensningsforskriften.

SINTEF har i oktober 2015 utarbeidet et notat med orientering vedrørende SINTEF Teknisk Godkjenning av minirenseanlegg. Orienteringen inneholder blant annet informasjon om:

 • bakgrunnen for den tekniske godkjenningsordningen
 • innhold i SINTEF Teknisk Godkjenning
 • kravene som er gitt i NS-EN 12566-3
 • øvrige krav og retningslinjer i Norge
 • grunnlag for utstedelse av SINTEF Teknisk Godkjenning
 • overvåkende kontroll i fht. SINTEF Teknisk Godkjenning
 • vilkår i fht. SINTEF Teknisk Godkjenning

 

I forbindelse med pågående revisjon/oppdatering av samtilge godkjenninger for minirenseanlegg, har SINTEF utarbeidet et notat med informasjon om angivelse av slamlagringsvolum og belastningskapasitet der godkjenningen omfatter anlegg i flere størrelser. Samtidig orienterer SINTEF om status og fremdrift, samt pågående og fremtidig FoU-arbeid som er relevant for arbeidet. Notatet inneholder informasjon om følgende punkter:

 • Slamtømmingsbehov
 • Skalering av kapasitet
 • Status og fremdrift
 • Planlagte FoU-aktiviteter og betydning for SINTEF Teknisk Godkjenning
 • Innspill fra SINTEF knyttet til slamtømmingspraksis

 

Minirenseanlegg med SINTEF Teknisk Godkjenning

SINTEF Byggforsk jobber kontinuerlig med å godkjenne minirenseanlegg i henhold til den tekniske godkjenningsordningen (TG). På hjemmesiden til SINTEF Certification legges fortløpende ut de anlegg som har fått utstedt SINTEF Teknisk Godkjenning etter gjennomgang av innsendt dokumentasjon.

Det gjøres også oppmerksom på at det kan finnes anlegg på markedet som tilfredsstiller både de europeiske kravene og de særnorske kravene gitt i forurensningsforskriften, uten at anleggene har vært gjennom SINTEF Teknisk Godkjenning. I så fall må tilfredsstillende dokumentasjon fremlegges.

Revisjon av godkjenningsdokumenter for minirenseanlegg med SINTEF Teknisk Godkjenning

SINTEF Byggforsk jobber i 2015 med oppdatering av godkjenningsdokumentene for minirenseanlegg med SINTEF Teknisk Godkjenning. Formålet er at godkjenningsdokumentene skal være tydeligere, mer informative og mer likelydende. Oppdaterte godkjenningsdokumenter vil inneholde mer detaljert og tydeligere informasjon om det enkelte renseanlegget.

I forbindelse med pågående revisjon/oppdatering av samtilge godkjenninger for minirenseanlegg, har SINTEF utarbeidet et notat med informasjon om angivelse av slamlagringsvolum og belastningskapasitet der godkjenningen omfatter anlegg i flere størrelser. Samtidig orienterer SINTEF om status og fremdrift, samt pågående og fremtidig FoU-arbeid som er relevant for arbeidet. Notatet inneholder informasjon om følgende punkter:

 • Slamtømmingsbehov
 • Skalering av kapasitet
 • Status og fremdrift
 • Planlagte FoU-aktiviteter og betydning for SINTEF Teknisk Godkjenning
 • Innspill fra SINTEF knyttet til slamtømmingspraksis