Oversikt over jordsmonnkartlagte kommuner

Lurer du på om jordsmonnet i en kommune har blitt kartlagt? Da kan du se i tabellen nedenfor. Klikk på fylket du vil ha informasjon om og finn kommunen i tabellen som kommer opp. Ikke alle kommuner har fått hele arealet kartlagt. Der bare et svært lite areal er kartlagt, er kommunen merket med stjerne. Nedenfor finner du også en tabell over hvilke kommuner som ble kartlagt i 2018 og 2029 og hvilke kommuner som kartlegges i 2020.

KONTAKTPERSON
Kartlegging Ringsaker 2011 002.JPG