Nitrogen

Moldinnhold: Nitrogen

Korreksjon av nitrogenbehov etter moldinnhold i jorda.

Kode

Moldinnhold, %

Korreksjon av nitrogenbehov 
kg  N/daa
1 <3% +2
2 3-4,5% +1
3 4,5-12,5 0
4 12,5-20,5 -1
5 20,5-40,5 -2
6 40,5-75 -3
7 >75% godt omdannet -3
8 >75% lite omdannet 0

 

Forgrødeeffekt: Nitrogen

Forgrødeeffekt er en positiv nitrogenvirkningen på grunn av veksten på skiftet i foregående år. Forgrøden påvirker vekstbetingelsene i forskjellig grad, og må tas hensyn til ved gjødslingsplanlegging.

Vekst året etter
-vekstnavn 

Forgrødeeffekt,
kg N/daa

Korn, ryps og erter

 

Bygg

 0.0

Havre

 0.0

Vårhvete - mat

 0.0

Vårhvete - fór/såkorn

 0.0

Høsthvete - mat

 0.0

Høsthvete - fór/såkorn

 0.0

Høstrug

 0.0

Oljerybs-raps

 1.0

Høstraps-ryps

 1.0

Erter til modning

 3.0

Konserveserter

 3.0

Potet

 

Potet, alle produksjoner

 1.0

Grønnsaker

 

Hodekål, konsum 

 4.0

Hodekål, fabrikk 

 4.0

Hodekål, sommer/høst 

 4.0

Blomkål, sommer/høst 

 3.0

Blomkål, fabrikk 

 4.0

Rosenkål 

 4.0

Broccoli, sommer 

 3.0

Broccoli, høst 

 3.0

Kinakål, sommer/lagring 

 3.0

Kålrot, høst/lagring 

 3.0

Gulrot, konsum/lagring 

 3.0

Gulrot, fabrikk 

 3.0

Løk 

 3.0

Purre, fabrikk 

 3.0

Rødbeter 

 3.0

Rotpersille 

 3.0

Knollselleri 

 3.0

Stilkselleri 

 3.0

Frilandsagurk 

 3.0

Isbergsalat 

 3.0

Erter 

 3.0

Bønner 

 3.0

Mais 

 3.0

Grønnforvekster

 

Fórmargkål

 1.0

Fórraps, tidlig høsting

 1.0

Fórraps, sein høsting

 1.0

Raigras/1 høsting

 1.0

Raigras/2 høstinger

 1.0

Raigras/3 høstinger

 1.0

Raigras/4 høstinger

 1.0

Korn + raigras +ert, 1-3 slåtter

 1.0

Eng og beite

 

Eng 1gj./1 slått

 3.0

Eng 2gj./2 slåtter 

 3.0

Eng 2gj./1 slått + beite 

 3.0

Eng 3gj./3 slåtter 

 3.0

Eng 3gj./2 slåtter + beite 

 3.0

Eng 3gj./vårbeite + slått + høstbeite 

 3.0

Eng 4gj./4 slåtter 

 2.0

Eng 4gj./vårbeite + 2 slåtter + høstbeite 

 2.0

Eng 1gj./1 slått

 3.0

Eng 2gj./2 slåtter 

 3.0

Eng 2gj./1 slått + beite 

 3.0

Eng 3gj./3 slåtter 

 3.0

Eng 3gj./2 slåtter + beite 

 3.0

Eng 3gj./vårbeite + slått + høstbeite 

 3.0

Eng 1 gj./fulldyrka beite

 3.0

Eng 2 gj./fulldyrka beite 

 3.0

Eng 3 gj./fulldyrka beite

 3.0

Eng 4 gj./fulldyrka beite

 2.0

Eng 1 gj./godt kulturbeite 

 3.0

Eng 2 gj./godt kulturbeite 

 3.0

Eng 3 gj./godt kulturbeite 

 3.0

Eng 4 gj./godt kulturbeite 

 2.0

Eng 1 gj./middels kulturbeite 

 2.0

Eng 2 gj./middels kulturbeite 

 2.0

Eng 3 gj./middels kulturbeite 

 2.0