Arealbarometer

Arealbarometeret viser produksjonsgrunnlaget for jord- og skogbruk i Norge. Samtidig viser det hvordan jordbruksarealene brukes.

KONTAKTPERSON
Medarbeidere
AR5_våler_grafikk.jpg
Arealbarometeret viser blant annet arealressursene i kommunen eller fylket og fordelingen mellom de ulike klassene.

Tjenester

Arealbarometer

Arealbarometeret viser produksjonsgrunnlaget for jord- og skogbruk i Norge. Samtidig viser det hvordan jordbruksarealene brukes.

Mer informasjon Til tjenesten