Hopp til hovedinnholdet

Verdiklasser for dyrkbar jord

verdiklasser_dyrkbar_jord

Kartlaget «Verdiklasser for dyrkbar jord» er utviklet for bruk ved konsekvensanalyser etter «Håndbok for Konsekvensanalyser» fra Statens vegvesen.

Kartlaget «Verdiklasser for dyrkbar jord» er utviklet for bruk ved konsekvensanalyser etter «Håndbok for Konsekvensanalyser» fra Statens vegvesen. Kartlaget viser dyrkbar jord fordelt på klassene middels og noe verdi, basert på egenskaper fra datasettet «Dyrkbar jord» og DMK.

Beskrivelse av klassene:

Middels verdi: Dyrkbar jord som er selvdrenert og ikke blokkrik, samt tidligere jordbruksareal som kan dyrkes opp igjen.

Noe verdi: Annen dyrkbar jord.