Hopp til hovedinnholdet

Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

Prosjekter

Project image

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Kornsorter for økologisk landbruk


Målet med prosjektet Kornsorter for økologisk landbruk er økt kunnskap om egenskaper som er viktige for at en kornsort skal være egna til økologisk dyrking. Prosjektets målgruppe er økologiske korndyrkere, kornrådgivere og frøfirma. De viktigste tiltakene i prosjektet er å 1) teste aktuelt sortsmateriale av vårkorn i ulike korndistrikt, 2) framskaffe en metode for å vurdere kornsorters konkurranseevne overfor ugras og 3) vurdere foredlingslinjer av vårhvete for økologisk produksjon. Det forventes at prosjektet gir en oversikt hvilke markedssorter av bygg, havre og vårhvete som er best egna for økologisk dyrking, og bidrar med foredlingsmål og utvalgskriterier for kornsorter for økologisk dyrking. Prosjektet er et samarbeid mellom NIBIO, Graminor og NLR.

Aktiv Sist oppdatert: 28.04.2023
Slutt: des 2025
Start: jan 2023
IMG_0149-cropped

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

Korsblomstra vekster som et grønt alternativ til kjemiske plantevernmidler i korn


Angrep av plantepatogene sopp og nematoder kan redusere avling og kvalitet av norskdyrket korn. Disse skadegjørerne kan til dels bekjempes ved bruk av kjemiske plantevernmidler. Formålet med dette prosjektet er å identifisere «grønne» metoder for å bekjempe plantepatogene sopper og nematoder i korn, som et alternativ til kjemiske plantevernmidler.

Aktiv Sist oppdatert: 24.05.2023
Slutt: des 2025
Start: jan 2023