Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

Prosjekter

43CF9723-98BE-461D-BED3-342455EA7620

Divisjon for matproduksjon og samfunn

RESTORE: Restaurering av økosystemfunksjoner og biodiversitet i semi-naturlige naturtyper under sterkt arealpress


I RESTORE skal vi utvikle nye løsninger for restaurering av semi-naturlige natur som er i fare for tap og forringelse på grunn av endringer i arealbruk. Resultatene skal gi grunnlag for en bedre ivaretagelse av det biologiske mangfoldet og de økologiske funksjonene som finnes i semi-naturlig natur.

Aktiv Sist oppdatert: 28.04.2022
Slutt: okt 2024
Start: okt 2021
Project image

Divisjon for miljø og naturressurser

Klimarådgivning som omstillingsrettet virkemiddel i jordbruket


Prosjektet Klimarådgiving som omstillingsrettet virkemiddel i jordbruket skal vurdere og evaluereklimarådgivingstjenesten som nytt omstillingsrettet virkemiddel. I prosjektet vil det undersøkeshvordan rådgivningstilbudet mottas av gårdbrukere, deres motivasjon for å benytte seg avklimarådgivning og tiltaksplaner, samt deres forventninger og behov knyttet til tjenesten. Det vilogså bli høstet erfaringer fra klimarådgivere. Resultatene fra prosjektet skal bidra til optimaliseringav rådgivningen.

Aktiv Sist oppdatert: 05.01.2022
Slutt: sep 2024
Start: des 2021
Project image

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Risikohåndtering ved import av planter og frø: bedre metoder for å hindre introduksjon og spredning av fremmede sykdomsorganismer


Hvert år dukker det opp nye fremmede sykdommer og skadedyr i Norske hager og landbruk. Slike nye skadegjørere kan true både vår matsikkerhet og naturen. Hvor godt fungerer egentlig dagens kontrolll av planteskadegjørere som blindpasasjerer ved import av planter og frø? Går det an å lage kontrollsystemer som fungerer bedre?

Aktiv Sist oppdatert: 09.12.2020
Slutt: sep 2024
Start: sep 2020