Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

Prosjekter

Jorde med løk. Stange i Hedmark.
Alunskiferjord – Overføring av tungmetaller og radionuklider til mat


Alunskiferjord inneholder større mengder potensielt helseskadelige sporstoffer enn annen jord (halvmetaller som arsen, tungmetaller som kadmium og radionuklider som radium). Disse tas opp i planter i varierende grad. Hvor mye som tas opp er avhengig av sporstoffenes iboende egenskaper, av ulike planters evne til å ta opp disse, og av dyrkingspraksis. Det er for eksempel godt kjent at kalking kan redusere opptak av de fleste tungmetaller. Likeledes kan ulike gjødseltyper påvirke opptaket ved at de har ulik evne til å forsure rotsonen eller gjøre denne mer alkalisk.

Aktiv Sist oppdatert: 25.01.2018
Slutt: des 2021
Start: sep 2016
Project image
Beyond the genome: epigenetics of defense priming and climatic adaptation in plants


In this project we study epigenetic modifications involved in defenses priming against pests and pathogens and climatic adaptation in plants. These are novel research questions of great interest, both from a basic scientific perspective and from a climate change and crop protection perspective. Healthy, vigorous plants with flexible phenotypes that are well adapted to shifting environmental conditions provide better yield and more efficient carbon sequestration from the atmosphere, with less pesticide use. Understanding the molecular mechanisms of the epigenetic machinery will help inform how epigenetics may be exploited in plant breeding and crop management practices.

Aktiv Sist oppdatert: 13.10.2017
Slutt: juli 2021
Start: juli 2016
Project image
Integrated Carbon Observation System in Norway – Terrestrial Part ICOS


The terrestrial component of ICOS Norway aims at monitoring the Greenhouse gas (GHG) balance of key Norwegian land ecosystems and at understanding their response to climate change, variability and extreme events. In this first phase, we concentrate our efforts on forest ecosystems The terrestrial component is represented by a planned class 2 station located in Southeast Norway in the community of Hurdal, Akershus county. 

Aktiv Sist oppdatert: 02.11.2017
Slutt: juni 2021
Start: juli 2016
masai village_cropped

Divisjon for miljø og naturressurser

InnovAfrica


The multidisciplinary project InnovAfrica aims to integrate sustainable agriculture intensification systems and innovative institutional approaches with novel extension and advisory services. This will strengthen the adaptive capacity of smallholders in Sub-Saharan Africa, thus contributing to their productivity, profitability and nutritional benefits while at the same time reducing environmental impacts.

Aktiv Sist oppdatert: 06.10.2017
Slutt: mai 2021
Start: juni 2017