Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

Prosjekter

ef-20080906-121830

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

SOLUTIONS: Nye løsninger for nedvisning av potetris, bekjempelse av ugras og utløpere i jordbær og ugraskontroll i eplehager


Håndtering av ugress og andre plantevernutfordringer er viktig for å unngå avlingstap i landbruket. Tilbudet av norske rå-, mat- og fôrvarer påvirkes av at bonden lykkes med sin innsats i åker og frukthager. Et nylig forbud mot plantevernmiddelet dikvat og den usikre framtida til glyfosat – begge viktige innsatsfaktorer i norsk jord- og hagebruk – fordrer nye løsninger. Gode alternativ til ordinære plantevernmidler er dessuten velkomne som verktøy i integrert plantevern (IPV). Norske dyrkere er siden 2015 pålagt å følge IPV. Hensikten med IPV er blant annet redusert risiko ved bruk av plantevernmidler på helse og miljø.

Aktiv Sist oppdatert: 18.02.2021
Slutt: des 2024
Start: jan 2021
DSC_0781-poteter

Divisjon for matproduksjon og samfunn

ANTIGRO – Nye strategier for spirefri langtidslagring av friteringspoteter


I dette prosjektet skal det utvikles nye, robuste og bærekraftige strategier for langtidslagring av poteter til fritering, som et alternativ til antigromiddelet som nå ikke lenger er tillatt. Strategiene skal tilpasses de ulike lagertypene og råvarene som brukes her i landet. Prosjektet vil omfatte en kartlegging av lagrene som er aktuelle for antigrobehandling, og en uttesting av alternative antigromidler for poteter til fritering. Det skal undersøkes ulike kombinasjoner av midler, doser og strategier, ulike lagertyper og ulike råvarer (sorter og fysiologiske kvaliteter). Det gjennomføres testing både i stor og liten skala. Innholdet av CO2 i lagerluften følges i noen av lagrene, og kvaliteten av råvaren følges i aktuelle partier gjennom hele lagringsperioden. Det skal analyseres restverdier av klorprofam for utvalgte potetpartier og lagre, og utviklingen av restverdier skal følges gjennom prosjektperioden. Det skal også undersøkes muligheten for å utvikle alternative strategier for langtidslagring uten, eller med svært lave doser av antigromidler, basert på bruk av alternative sorter/foredlingslinjer som akkumulerer lite sukker ved kjølig lagring.

Aktiv Sist oppdatert: 09.06.2021
Slutt: des 2024
Start: jan 2021