Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

Grønt plantevern: Korsblomstra vekster som et grønt alternativ til kjemiske plantevernmidler i korn

Foto: Matt Back (Harper Adams University)
Aktiv SIST OPPDATERT: 24.05.2024
Slutt: des 2025
Start: jan 2023

Angrep av plantepatogene sopp og nematoder kan redusere avling og kvalitet av norskdyrket korn. Disse skadegjørerne kan til dels bekjempes ved bruk av kjemiske plantevernmidler. Formålet med dette prosjektet er å identifisere «grønne» metoder for å bekjempe plantepatogene sopper og nematoder i korn, som et alternativ til kjemiske plantevernmidler.

Status Pågående
Start- og sluttdato 30.01.2023 - 30.12.2025
Prosjektleder Ingerd Skow Hofgaard
Divisjon Divisjon for bioteknologi og plantehelse
Avdeling Soppsjukdommer i skog-, jord- og hagebruk
Totalt budsjett 1997000

Målgrupper for resultatene fra prosjektet er korndyrkere, landbruksrådgivere og såkornleverandører.

Flere studier viser at korsblomstra vekster kan redusere forekomst av plantepatogene sopp og nematoder og dermed være et grønt alternativ til plantevernmidler. Korsblomstra vekster inneholder ulike glukosinolater. Dette er kjemiske forbindelser som kan omdannes til ulike stoff (isotiocyanater) ved nedbryting av planterester for eksempel som følge av oppkutting og inkorporering i jord. Isotiocyanater kan hemme plantepatogene sopp og nematoder, men innhold av disse stoffene varierer mellom vekster. Vi ønsker derfor å kartlegge innhold av glukosinolater og utvalgte isotiocyanater i ulike arter og sorter av korsblomstra vekster som er aktuelle å bruke som fangvekst/ettervekst i norsk korn.

Vi vil også kartlegge hvorvidt utvalgte isotiocyanater kan hemme vekst og utvikling av spesifikke plantepatogene sopp og nematoder som er vanlig forekommende i norsk korn. De korsblomstra vekstene som har høye nivå av aktuelle stoff vil videre inkluderes i forsøk der de dyrkes opp for deretter å inkorporeres i jord som er infisert med sopp eller nematoder. Overlevelse av sopp og nematoder i jorda vil bli undersøkt etter en periode.

Vi forventer å identifisere korsblomstra vekster som kan benyttes som fangvekst/ettervekst og dermed redusere risiko for angrep fra plantepatogene sopp og nematoder i norsk korn.

Prosjektet vil ha hovedfokus på å bekjempe sopparter som forårsaker aksfusariose i korn, samt å begrense populasjoner av havrecystenematoder og rotsårnematoder i korn. 

Ved å identifisere og ta i bruk et slikt grønt alternativ til plantevernmidler vil bruken av plantevernmidler reduseres samtidig som kvaliteten og avlingen av kornet kan opprettholdes eller forbedres. Resultatene vil bli formidlet til korndyrkere, landbruksrådgivere og såkornleverandører og på denne måten muliggjøre at dyrking av de utvalgte korsblomstra vekstene kan inngå som en del av en integrert bekjempingsstrategi i norsk korn.