Hopp til hovedinnholdet

Lag din egen blomstereng

40-11-Lag din egen blomstereng_Foto Elise Krey Pedersen

Foto: Elise Krey Pedersen

Ønsker du å etablere din egen innsektvennlige blomstereng basert på frø fra nærområdet? Den nye «Frøboka» fra NIBIO gir deg all den hjelpen du trenger.

Sensommeren og høsten er tiden for å samle inn frø fra ville markblomster. Frøboka presenterer om lag 50 forskjellige markblomster som alle spiller en viktig rolle for pollinerende insekter.

Frøboka gir et spennende innblikk i plantenes biologi, når de blomstrer og setter frø, hvordan de sprer seg, og hvilke insekter som pollinerer dem. Du kan lese om de gamle kulturmarkene, og hvordan ulike frø kan samles og tørkes. Du blir også kjent med våre viktigste grupper av pollinerende insekter; både humler, veps, tovinger, sommerfugler og bier. I tillegg gir boka praktiske råd til hvordan du kan etablere og vedlikeholde din egen blomstereng.

– For å ta vare på det biologiske mangfoldet må vi sørge for tettere nettverk av matstasjoner for humler og andre insekter som utfører sitt viktige pollineringsarbeid, forteller forsker og forfatter Ellen Johanne Svalheim.

De siste tre årene har NIBIO Landvik solgt blomsterfrø fra Sørøstlandet. Frøene er samlet inn blant annet fra ulike slåttemarker i regionen, og senere oppformert på forskningsstasjonen i Grimstad. Nå har frøblandinger fra øvrige landsdeler også kommet på markedet, eller er på vei. Etterspørselen etter regionale blomsterfrø er imidlertid langt større enn NIBIO Landvik klarer å levere. Derfor oppstod ideen om frøboka hvor man kan lære å etablere sin egen blomstereng.

Etablering av blomstereng er et langvarig prosjekt som må få utvikle seg over tid. Kanskje flytter du noen markblomster fra en veikant inn i enga, kanskje finner du frø av nye arter som du sår inn eller lager pluggplanter av. Etter hvert dukker det opp sommerfugler, humler og mange andre insekter.

– Det er spennende og alle kan bidra, avslutter Svalheim.

 

Formål

Formidle praktisk kunnskap som medvirker til restaurering og opprettelse av artsrike blomsterenger med gode leveområder for de pollinerende insektene. Dette som et ledd i den Nasjonale pollinatorstrategien.

Samarbeid: Frøboka er utarbeidet av NIBIO, ved flere avdelinger og divisjoner.

Finansiering: Sparebankstiftelsen, Landbruksdirektoratet og Landbruks- og matdepartementet