Hopp til hovedinnholdet

Jordbruket trenger alternativer til glyfosat

1-32-erfl-20200416-090053-1

Foto: Erling Fløistad

Kveke og annet rotugras er et stort problem både for gras- og kornprodusenter. Sprøyting med glyfosat er ofte løsningen, men EU vurderer nå om ugrasmidlet skal utfases.

Glyfosat er det mest brukte plantevernmidlet både i Norge og på verdensbasis. Men det er sterke signaler fra Europa om at midlet vil bli faset ut i løpet av de nærmeste årene. I 2017 ble glyfosat godkjent for fem nye år, til ut 2022. Dersom glyfosat fases ut frykter man at det kan få store negative konsekvenser for jordbruk og matproduksjon.

NIBIO undersøker mulige tiltak som kan bidra til å erstatte eller redusere bruken av glyfosat.

– I Norge brukes glyfosat til bekjemping av kveke og andre ugras. For bekjempelse av kveke i korn har man ingen gode kjemiske alternativer, da alternative preparater har mer kortvarig effekt, sier Kirsten Semb Tørresen, forsker ved NIBIO.  

Tørresen er en av flere forskere ved NIBIO som i mange år har jobbet med å kartlegge og innhente relevant kunnskap om hvilke ikke-kjemiske og kjemiske alternativer til glyfosat.

I prosjektet «Utprøving og informasjon om alternativer til glyfosat i korn», har NIBIO i samarbeid med NMBU og NLR, undersøkt mekaniske alternativer til glyfosat og hvordan man kan redusere bruken ved å bruke beslutningsstøtteverktøyet VIPS-Ugras. Dette prosjektet er nå i ferd med å bli avsluttet.

Tørresen forteller at NIBIO og NMBU også er norske partnere i det europeiske prosjektet «AC/DC-weeds», som har som målsetting å utvikle metoder for bærekraftig kontroll av rotugras som kveke, åkerdylle og åkertistel i landbruket.

Prosjektet fokuserer på nye jordarbeidingsmetoder med minst mulig pløying og økt bruk av konkurransesterke kulturplanter. I 2019 ble det etablert en omfattende forsøksserie i Tyskland, Finland og Norge ledet av professor Lars Olav Brandsæter fra NMBU der NIBIO også er med. Forsøkene skal gå til 2021.

 

Formål

Med redusert eller ingen tilgang til glyfosat i fremtiden, trenger vi bærekraftige alternativer. NIBIO kartlegger og innhenter kunnskap om ikke-kjemiske og kjemiske alternativer til glyfosat som kan brukes for å opprettholde matproduksjonen.

Samarbeid: «Utprøving og informasjon om alternativer til glyfosat i korn»: NMBU og Norsk landbruksrådgivning
Finansiering: Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler

Samarbeid: «AC/DC-weeds»: Universität Rostock, NMBU, Luke Natural Research Institute Finland, University of Copenhagen og INRA
Finansiering: Suscrop – ERA-NET