Divisjon for bioteknologi og plantehelse

Forskning nytter er en samling utvalgte smakebiter av det store mangfoldet av faglige aktiviteter i NIBIO. Dette er aktiviteter og resultater som hver på sin måte bidrar til viktig kunnskap i næring og forvaltning, og i samfunnet - både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi håper disse smakebitene fra Divisjon for bioteknologi og plantehelse gir inspirasjon til å søke mer kunnskap – både om det som her presenteres og de mange andre spennende resultatene fra NIBIOs aktiviteter.

ef-20130528-153525_cropped
Foto: Erling Fløistad

Divisjonen er landets største kompetansemiljø innen plantehelse og plantevern. Forskning på diagnose, biologi, kartlegging og bekjempelse av organismer som fører til plantesjukdommer, skadedyr og ugras. Andre tema er bioteknologi, alger, pesticider og naturstoffkjemi.