Hopp til hovedinnholdet

Derfor bør du drenere jorda

Regnbue_Dan Aamlid, NIBIO

Med klimaendringene er det forventet at vi får mer nedbør i årene som kommer. Det medfører et stadig økende behov for grøfting og drenering over hele landet. Foto: Dan Aamlid

Vann er en forutsetning for plantevekst og gode avlinger, men for mye av det gode byr på utfordringer.

Med de pågående klimaendringene er det forventet at vi får mer nedbør i årene som kommer. Det medfører et stadig økende behov for grøfting og drenering over hele landet.

 

Drenering gir god plantevekst

Ei god dyrkingsjord tar vare på vannet i tørre perioder og filtrerer det bort i våtere perioder. Denne evnen til å lede bort vann er viktig for de ulike organismene som lever i jorda, som planterøtter og meitemark, og for mikroorganismene som bidrar til god jordhelse.

– Når vi får ekstra mye nedbør, som vi har hatt mange steder i sommer, klarer ikke jorda lenger å filtrere bort alt vannet. Vi får da ei vassmetta jord som gir lite oksygen til planterøtter og mikroorganismer. Dette gir dårligere plantevekst fordi rotveksten hemmes når det er lite tilgang på oksygen. Dermed vil røttene bli kortere og plantene klarer ikke å ta opp næring like effektivt som i ei veldrenert jord, NIBIO-forsker Ellen Elverland.

Ved å drenere bidrar man til raskere opptørking etter nedbør og grunnvannstanden i jorda senkes. Planterøttene får bedre vilkår for vekst og klarer å trenge igjennom til dypere jordlag på jakt etter næring. Bedre plantevekst gjør også fôrplantene mer konkurransedyktige mot ugras, noe som reduserer behovet for ugrassprøyting.

Ei vassmetta jord gir dårlig bæring av tunge landbruksmaskiner. Det kan lage dype spor som skader rotsystemet til kulturplantene. Foto: Ellen Elverland
Ei vassmetta jord gir dårlig bæring av tunge landbruksmaskiner. Det kan lage dype spor som skader rotsystemet til kulturplantene. Foto: Ellen Elverland

Reduserer utslipp av farlige klimagasser

Landbrukets utslipp av klimagasser har fått mye oppmerksomhet. Da særlig i forbindelse med metanutslipp (CH4) fra drøvtyggere. Men også i myrjord og i oversvømt jord kan det dannes klimagasser.

– Det er restriksjoner på nydyrking av myr på grunn av faren for utslipp av karbondioksid (CO2) og lystgass (N2O). Men i myrjord som allerede er dyrket opp, kan omgraving og drenering bidra til en reduksjon i utslipp av metan, forteller Elverland.

– Når det er sagt kan det gi store utslipp av lystgass dersom man gjødsler jorda mens den er våt. I tillegg blir nitrogenet i kunstgjødsla utilgjengelig for plantene. Det forsvinner bokstavelig talt opp i lufta.

Jordas evne til å lede bort vann er viktig for de ulike organismene som lever i jorda, som meitemarken som bidrar til god jordhelse.  Foto: Dan Aamlid
Jordas evne til å lede bort vann er viktig for de ulike organismene som lever i jorda, som meitemarken som bidrar til god jordhelse. Foto: Dan Aamlid

Når bør du vurdere å drenere?

Ei veldrenert jord har bedre bæring av tunge maskiner, plantene får en lengre vekstsesong og man reduserer faren for isbrann. Av og til kan det imidlertid være vanskelig å se når jorda begynner å få dårlig evne til å drenere bort vannet. Forskerne i NIBIO løfter fram flere gode indikasjoner på når du bør vurdere å drenere.

– Et viktig tegn på dårlig drenering kan være at det danner seg våtflekker og dammer i enga, også om vinteren. Du kan se det på tørre grøfteutløp eller at jorda bruker lang tid på å tørke opp etter regnvær, sier Elverland.  

– Andre tegn kan være at du kjører gjennom plantedekket, eller at det blir mer erosjon fra nypløyde arealer og rundt grøfteutløp etter regnvær. Ikke minst vil artssammensetninga i enga kunne endres, og enkelte ugrasarter øker i antall.

Krypsoleie er en typisk art som trives bedre på vassmettet jord enn kultugrasene våre. Den kan imidlertid gi usmak på melka. Foto: Erling Fløistad
Krypsoleie er en typisk art som trives bedre på vassmettet jord enn kultugrasene våre. Den kan imidlertid gi usmak på melka. Foto: Erling Fløistad

Med vassjuk jord kommer uønsket ugras

Forskeren viser til noen eksempler på ugras som trives i såkalt vassjuk jord og som du ikke vil ha blant fôrplantene dine.

– Knereverumpe er en konkurransedyktig grasart. Den starter veksten tidlig og kan vokse på jord med høy grunnvannstand fordi den har et grunt rotsystem. Den har lav fôrverdi, i første omgang på grunn av at den gir liten avling sammenlignet med kulturgraset. Krypsoleie er en typisk art som trives bedre på vassmettet jord enn kulturgrasene våre. Denne kan gi usmak på melka, forteller Elverland.

– Videre er tunrapp en art som klarer seg når det vått fordi den har stor frøbank i jorda. Sølvbunken er også vanlig i fuktig jord. Graset er stivt og dyra holder seg ofte unna, noe som gir planten enda bedre vekstbetingelser på beite.

Drenering kan være svært arbeidskrevende, men er ofte nødvendig for å kunne drifte jordbruksaral og sikre gode forhold for både fôrplantene, husdyra og klima.

12.jpg

 

Plantedyrking i et endret klima Myr og klimagasser
Sølvbunken er også typisk i fuktig jord. Den inneholder silisium som kan være skadelig for beitedyra. Men graset er stivt, og dyra holder seg ofte unna. Noe som er bra, men som også gir planten enda bedre vekstbetingelser på beite. Foto: Erling Fløistad
Sølvbunken er også typisk i fuktig jord. Den inneholder silisium som kan være skadelig for beitedyra. Men graset er stivt, og dyra holder seg ofte unna. Noe som er bra, men som også gir planten enda bedre vekstbetingelser på beite. Foto: Erling Fløistad
Isbrann er en av farene ved ei jord som ikke klarer å drenere bort regnvannet. Når det fryser til om vinteren kan det kvele plantene og lage store vinterskader på jordet. Foto: Åge Nyborg
Isbrann er en av farene ved ei jord som ikke klarer å drenere bort regnvannet. Når det fryser til om vinteren kan det kvele plantene og lage store vinterskader på jordet. Foto: Åge Nyborg

 

Knereverumpe er en konkurransedyktig grasart som starter veksten tidlig og som kan vokse på jord med høy grunnvannstand fordi den har et grunt rotsystem. Den har lav fôrverdi, i første omgang på grunn av at den gir liten avling sammenlignet med kulturgaset. Foto: Erling Fløistad
Knereverumpe er en konkurransedyktig grasart som starter veksten tidlig og som kan vokse på jord med høy grunnvannstand fordi den har et grunt rotsystem. Den har lav fôrverdi, i første omgang på grunn av at den gir liten avling sammenlignet med kulturgaset. Foto: Erling Fløistad
Når vi får ekstra mye nedbør, som vi har hatt mange steder i sommer, klarer ikke jorda lenger å filtrere bort alt vannet. Vi får da ei vassmetta jord som gir lite oksygen til planterøtter og mikroorganismer. Dette gir dårligere plantevekst fordi rotveksten hemmes når det er lite tilgang på oksygen. Foto: Dan Aamlid
Når vi får ekstra mye nedbør, som vi har hatt mange steder i sommer, klarer ikke jorda lenger å filtrere bort alt vannet. Vi får da ei vassmetta jord som gir lite oksygen til planterøtter og mikroorganismer. Dette gir dårligere plantevekst fordi rotveksten hemmes når det er lite tilgang på oksygen. Foto: Dan Aamlid

 

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.