Hopp til hovedinnholdet

Avvannet husdyrgjødsel er god fosforgjødsel

Anleggelse P felt BIR

NIBIO-forskerne Eva Brod og Anne Falk Øgaard har undersøkt gjødslingseffekten av fosfor i ulike avvannede gjødselprodukter av husdyrgjødsel og fiskeslam. Her fra anleggelsen av forsøksfeltet. Foto: Bjørn Inge Rostad, NLR.

Ved å redusere vanninnholdet i husdyrgjødsel og fiskeslam, blir det enklere å transportere fosfor fra områder med overskudd til områder der det er behov for fosforgjødsel. Forsøk viser at fosforeffekten på planter er god, i hvert fall for separert gjødsel fra gris og storfe.

Knut Vasdal i Skien er en melkebonde litt utenom det vanlige. I låven sin på Foss gård har han etablert et forsøksanlegg for å finne ut hvordan han kan høyne verdien av husdyrgjødselen sin.

– Jeg prøver å finne gode måter å foredle kumøkka på slik at den får høyere verdi og større anvendelighet. I tillegg har jeg en ambisjon om null tap av næringsstoffer og klimagasser fra gården, sier han.

Ved hjelp av en skrupresse, separerer bonden ut de groveste partiklene fra den bløte storfegjødsla. Denne faste massen fungerer ypperlig som fosforgjødsel.  

Den våte massen går til fremstilling av biogass. Det som er igjen, bioresten, blir behandlet med bakterier som omdanner ammonium til nitrat for å unngå nitrogentap, før den filtreres og tørkes.

– Til slutt sitter jeg igjen med granulat som kan spres på vanlig måte, i tillegg til en fosforfri væske som inneholder nitrogen og kalium perfekt for gjødsling i vekstsesongen, forteller han.

Knut Vasdal Foto AL, Agropub.jpg
Knut Vasdal har utviklet et system for foredling av storfegjødsel som gir flere fraksjoner med ulike egenskaper og bruksområder. Foto: Anita Land, Agropub.

Avvannet husdyrgjødsel gir best fosforeffekt

NIBIO-forskerne Eva Brod og Anne Falk Øgaard har undersøkt gjødslingseffekten av fosfor i ulike avvannede gjødselprodukter av husdyrgjødsel og fiskeslam, deriblant to av produktene til Knut Vasdal. Formålet har vært å finne ut hvilke produkter som gir best effekt på plantene sammenliknet med mineralgjødsel.

– Fosfor er livsnødvendig for planter. Ved å avvanne fosforrike avfallsressurser blir de mer håndterbare og kan transporteres dit det er behov for fosforgjødsel. Det bidrar til at behovet for ikke-fornybart fosfor i norsk landbruk reduseres, forteller Brod.

Resultatene fra vekstforsøkene viser at de avvannede husdyrgjødselproduktene gir god fosforeffekt, det vil si at plantene klarer å nyttiggjøre seg av fosforet gjødselproduktene inneholder.

– Grisegjødsel som ble behandlet i en biogassreaktor før avvanning, kom for eksempel veldig godt ut i forsøkene våre. Det avvannete gjødselproduktet ga plantene omtrent like mye fosfor som ved bruk av mineralgjødsel, forteller Brod.

– Fiberfraksjonen til Vasdal, der våt og tørr masse var separert med skrupresse, ga nesten like god effekt som separert grisegjødsel, legger hun til.

 

Lavere fosforkvalitet i biokull og fiskeslam

Sammenliknet med mineralgjødsel, kom klimavennlig biokull dårligst ut med tanke på fosforkvalitet.

– Jo høyere temperatur man bruker for å fremstille biokull, desto mindre plantetilgjengelig er fosforet i produktet. Biokull fremstilt av husdyrgjødsel eller fiskeslam viste nokså lav fosforeffekt, forteller Brod.

Forskeren legger til at også fiskeslamproduktene kom dårligere ut enn husdyrgjødsel når det gjelder fosforets plantetilgjengelighet.

– Fiskeslam består av avføring i tillegg til fôrrester, deriblant soya. Soya inneholder fosfor i en form som antagelig ikke er så tilgjengelig for plantene, forklarer Brod.

Sammen med Falk Øgaard, håper Brod å få undersøkt om nye behandlingsmåter kan bidra til at fosforet i fiskeslam blir mer plantetilgjengelig.

– Med tanke på hvor næringsrikt fiskeslam er, hadde det vært veldig fint om norsk landbruk kunne dra nytte av denne ressursen i områder der det er behov for fosfortilførsel, sier hun.

05.12.2018_KAN_2.jpg
Potteforsøk med bygg som er gjødslet med ulike fosforrike gjødselprodukter. Foto: Kirsti Anker-Nilssen.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.