Til dokument

Sammendrag

Formålet med prosjektet var å kartlegge risiko for belastning og skade på reindriftsutøveren under ulike aktiviteter innen reindrift. Ved hjelp av videofilmer, arbeidsoppgavekartlegging, observasjon, intervjuer og registreringer av bl.a. vibrasjoner og hjertefrekvens kunne en vurdere fysisk og mental arbeidsbelastning under ulike definerte arbeidsoppgaver. Åtte arbeidsoppgaver ble identifisert og beskrevet. Av disse er arbeid med dyr i gjerdet det mest fysiske belastende, målt ved hjelp av hjertefrekvens. Dette står i kontrast til det reindriftsutøverne selv opplever som mest belastende, nemlig arbeid utenfor gjerdet (kjøring og vedlikehold og reparasjon av gjerdet). En sammenheng mellom dårlige lysforhold og langvarig opphold i kulde kan tenkes å være årsaken til at arbeid utenfor gjerdeanlegget innebærer en større opplevd belastning. I et gjerdeanlegg er det i tillegg flere folk som jobber sammen, det er mer kontrollerte forhold med lys og større anledning til å variere arbeidet og ta pauser når man trenger det.....

Sammendrag

Etterspørselen etter kylling er stadig økende i afrikanske land. Dyrt fôr og billig importert kjøtt, stikker imidlertid kjepper i hjulene for de lokale produsentene. Nå vil forskerne gi småskalaprodusentene den kunnskapen de trenger for å bli konkurransedyktige, både i det nasjonale og det internasjonale markedet.

Til dokument

Sammendrag

The quality requirements of wood biofuels are regulated by a series of harmonized international standards. These standards define the technical parameter limits that influence the quality of solid biomass as a fuel. In 2014 the European reference standard for solid biofuel was replaced by the International ISO standard. In the case of wood chips, the main difference between the European and International standards is the definition of particle size distribution classes. In this context, this study analyses the quality of wood chips and its variation over the years according to the “former” (EN 14691-4) and “in force” (ISO 17225-4) standards. A Soft Independent Modelling of Class Analogy (SIMCA) model was built to predict the best quality of wood chips and to clarify the relationship between quality and standard parameters, time and changes in the standard regulations. The results show that, compared to the EN standards, classification with the ISO standards increases the samples belonging to the best quality classes and decreases the not classified samples. Furthermore, all the SIMCA models have a high sensitivity (>90%), reflect the differences introduced to the quality standards and are therefore suitable for monitoring the quality of wood chips and their changes.

Sammendrag

Winching is common in small-scale forest operations, especially on steep slopes, where tractors cannot reach the logs inside the forest. In this case, logs are dragged to the roadside with tractor-mounted winches, for later collection by transportation units. Winching is a heavy task, posing a high physiological stress on winching crew members. The aim of this study was to investigate the relationship between experienced workload, work conditions and operator fitness. The study confirmed the assumption that fit, young operators experience a lower workload than older ones. Workload depends on winching direction, and it is higher when winching downhill than when winching uphill. Results confirmed that gravity is the main factor, and it has a stronger effect than task type and tool weight. Walking uphill with no tools is heavier than walking downhill and carrying a steel cable. As a consequence, tool weight reduction can only palliate the problem, without solving it. Winching crews should be composed of fit, young workers. When the task is assigned to older workers, it is necessary to allow longer rest breaks, accepting a lower productivity. Keywords: steep terrain, winching, workload, heart rate

Til dokument

Sammendrag

This study presents the analysis of panel data on steep terrain logging productivity in Norway. Given the specification of a Cobb Douglas stochastic frontier production function in which the technical inefficiency is a function of six different environmental factors, it was found that only one (terrain hindrance) decreased the efficiency significantly. The estimated efficiencies for the sample crews ranged from 0.43 to 0.99. Because of the nature of the inefficiency factors, one way to improve the efficiency could be to train the crews for working on steep slopes. This would also improve the safety when exposing workers to these types of environmental hazards.

Sammendrag

This study examined the difference in workload brought about by exchanging a 3.5mm steel rope with a 4.0 mm synthetic fiber rope when dragging a strawline up a 300 m corridor in setting up a new cable-yarding line. Physiological workload was monitored through heart rate measurement, while the physical forces acting on the subject (rope mass and friction) were quantified using a dynamometer attached to a belt. While there was a substantial difference in force between rope types at full extent (140 N vs. 40 N), the result was less significant when seen against the total work required in moving the subjects own body mass up the slope. The direction of the resultant force vector appears to play an important role in the way that strain is experienced. It was discovered that 300 m was the maximum hauling distance for a single person using this rigging method with a steel wire strawline, whereas for the synthetic rope, the same tensile force would only be reached at 1200 m. This alone has important implications for labor saving amongst small cable logging teams.