Tema

NIBIO forsker på biologiske ressurser fra jord, planter, skog og landskap. Våre forskere studerer hvilke deler av naturen som bør vernes, skjøttes, eller brukes – slik at vi kan hente ut verdier fra naturen samtidig som vi ta vare på miljø og klima. På temasidene her deler vi på vår kunnskap.