Hopp til hovedinnholdet

Tema

Bioøkonomi er en økonomi basert på biologiske ressurser fra jord, skog og hav. NIBIO jobber med bioøkonomi innen jord og skog. Vi forsker på biologiske ressurser fra jord, planter, skog og landskap. Vi studerer hvilke deler av naturen som bør vernes, skjøttes, eller brukes – slik at vi kan hente ut verdier fra naturen samtidig som vi tar vare på miljø og klima. På temasidene her deler vi på vår kunnskap.

Tema

IPV_Aphidius colemani ý en bladlusnylteveps Foto Erling Flýistad

Metoder for bekjempelse av skadegjørere på planter

Biologisk bekjempelse

Biologisk bekjempelse defineres som bruk av levende organismer inkludert virus, til å bekjempe planteskadegjørere. Slike organismer kan være naturlig forekommende, og de kan oppformeres og selges som biologiske plantevernmidler mot skadedyr, sykdommer og evt. ugras. Plantevernmidler med nytteorganismer inneholder makroorganismer eller mikroorganismer. Makroorganismer omfatter rovmidd, nytteinsekter og nyttenematoder. Mikroorganismer omfatter bakterier, sopp, virus og protozoer.

Thema image

Integrert plantevern IPV

IPV-veiledere for viktige kulturer

Veilederne konkretiserer hvordan de åtte IPV-prinsippene kan anvendes i utvalgte kulturer eller bruksområder. De gir en oversikt over tiltak som har betydning for plantevern, og har også med en kort begrunnelse og lenker til mer informasjon. Ikke alle foreslåtte tiltak vil passe for alle eller overalt, og veilederne er derfor ikke ment som en liste med krav, men som en hjelp og inspirasjon til å følge den nye plantevernforskriften som kom i 2015. Veilederne er utarbeidet av NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving i fellesskap.