Hopp til hovedinnholdet

Sonevis varsel

Sonevis varsel

Sonevis varsel (klikk sone i kartet)

Det gis varsel for hver av 3 geografiske soner (se lenger ned på siden) innenfor det totale området som dekkes av barkbilleovervåkingen.


Varselet omfatter fem nivåer:

Nivå Beskrivelse Kartsymbol
1. Lav risiko                                            Vesentlig økning av risiko ikke kjent Grønn
2. Middels risiko lokalt        Enkelte lokaliteter har noe økt risiko Gul-prikket
3. Middels risiko utbredt                    Stor del av sonen har noe økt risiko Gul-heldekkende
4. Høy risiko lokalt                        Enkelte lokaliteter har betydelig økt risiko Rød-prikket
5. Høy risiko utbredt                       Stor del av sonen har betydelig økt risiko Rød-heldekkende

 

Sammen med risikovarselet angis også grad av usikkerhet i varselet:

Usikkerhet Beskrivelse  
Lav Det foreligger mye informasjon og lite data mangler. Informasjonen som finnes er konsistent og peker i samme retning for flere risikofaktorer.  
Middels En del informasjon og data mangler, og/eller informasjonen som finnes er inkonsistent og peker i ulike retninger for ulike risikofaktorer  
Høy Informasjon og datagrunnlag har betydelige mangler, og kan være inkonsistent for ulike risikofaktorer.  

 

Deling i geografiske soner for tekstvarsel

Delingen i tre soner tar utgangspunkt i vegetasjonssonene og er basert på gamle fylker og kommuner.

Sone 1 omfatter boreonemoral vegetasjonssone og Sørlandet for øvrig:

 • Vest-Agder
 • Aust-Agder
 • Telemark: Kragerø, Bamble, Porsgrunn, Skien, Siljan, Sauherad
 • Vestfold
 • Buskerud: Kongsberg, Øvre-Eiker, Nedre-Eiker, Modum, Hole, Drammen, Lier, Røyken, Hurum
 • Oslo 
 • Akershus: Alle kommuner vest for Enebakk og Lørenskog (Vestby, Ski, Ås, Frogn, Oppegård, Nesodden, Asker, Bærum)
 • Østfold

Sone 2 omfatter sørboreal og mellomboreal del av Østlandet (dvs. indre deler av Østlandet):

 • Hedmark
 • Oppland
 • Buskerud: Kommuner unntatt kommuner nevnt under sone 1.
 • Telemark: Kommuner unntatt kommuner nevnt under sone 1.
 • Akershus: Alle kommuner fra og med Lørenskog og Enebakk, og øst og nord for disse kommunene

Sone 3 omfatter boreale soner i Trøndelag og Helgeland (mest sørboreal og mellomboreal):

 • Sør-Trøndelag
 • Nord-Trøndelag
 • Nordland (opp til Saltfjellet)

Tjenester

Kilden

Kilden er NIBIOs hovedkartløsning. Her er alle instituttets data samlet på ett sted sammen med et utvalg andre sentrale, nasjonale datasett.

Mer informasjon Til tjenesten