Hopp til hovedinnholdet

Fellefangst

Fellefangst-generasjoner

Kartene viser mengden stor granbarkbille for hver av de fire felleperiodene i barkbilleovervåkingen i gjeldende sesong (velg bare en periode om gangen). Prikkene viser plasseringen av feromonfellene i overvåkingen, og fargen på prikkene indikerer gjennomsnittlig mengde biller per felle i lokaliteten (se «Tegnforklaring»). 

Trykker du på en av prikkene i kartet vises en boks med:

  • Antall stor granbarkbille per felle
  • Dato for når første og andre generasjon er beregnet å være fullført (eller %-gjennomført generasjon per dags dato hvis utviklingen ikke er ferdig). Den oppgitte datoen gjelder for de første billene i hver generasjon, men klekkingen av biller kan spre seg over flere uker.
  • Nederst i boksen finner du en tidsserie for barkbilleovervåkingen i dette fylket siden starten i 1979. Stiplet linje viser hva som var utbruddsnivå for de hardest rammete fylkene ved slutten av utbruddet på 1970-tallet. Boksen kan strekkes ut for å se tidsserien tydeligere.

Tjenester

Kilden

Kilden er NIBIOs hovedkartløsning. Her er alle instituttets data samlet på ett sted sammen med et utvalg andre sentrale, nasjonale datasett.

Mer informasjon Til tjenesten