Lenker, litteratur og prosjekter

Innen integrert plantevern (IPV) er kunnskap om biologien til en skadegjører og om metoder for bekjempelse svært viktig. NIBIO har utarbeidet tre tjenester på internett hvor slik informasjon kan hentes: Plantevernleksikonet, Plantevernguiden og VIPS.

Tjenester hos NIBIO

Plantevernleksikonet, Plantevernguiden og VIPS er koblet sammen. Et eksempel: er man inne i teksten i leksikonet om skadedyret eplevikler, vil man under avsnittet bekjempelse finne en direkte lenke til aktuelle preparater for dette skadedyret i Plantevernguiden. Videre fins det for en lenke til varslingsmodellen som er utarbeidet i VIPS for eplevikler.

Lenke til tjenestene finnes nederst på denne siden.

  

Nasjonale lenker om integrert plantevern

Plantevernmiddelresistens

Internasjonale lenker om integrert plantevern

Retningslinjene er fra International Organization for Biological and Integrated Control of Noxious Animals and Plants, West Palearctic Regional Section (IOBC/WPRS)

Konferanser

 • C-IPM:
  Coordinated Integrated Pest Management in Europe med annonsering av aktuelle møter og utredninger i Europa

 

Publikasjoner fra EU om integrert plantevern

PURE
Du finner mer informasjon om EU-prosjektet PURE på nettsiden.

Prosjektet omfatter integrert plantevern i 6 kulturer: hvete, mais, grønnsaker på friland, kjernefrukt, vindruer og tomater i veksthus.

(PURE: “Pesticide Use-and-risk Reduction in European farming systems with Integrated Pest Management. The overall objective of PURE is to provide practical IPM solutions to reduce dependence on pesticides in selected major farming systems in Europe. The PURE project is supported by the European Commission through the Seventh Framework Programme”)

 

ENDURE
På nettsiden til EU-nettverket Endure (2007-2010) finner du en lang rekke interessante publikasjoner om utviklingen av integrert plantevern i Europa.

(Endure: "Providing information, tools and services to scientists, policy and farm advisers, and trainers concerned with Integrated Pest Management")

En generell oversikt over integrert plantevern finner du i publikasjonen “ENDURE IPM Training Guide”

Du kan laste ned flere publikasjoer om blant annet:           

 • European Crop Protection in 2030
 • Implementing IPM - A gradual path involving many stakeholders
 • Maize cropping with less herbicide
 • Using Decision Support Systems to combat late blight
 • Fungicides for tackling late blight
 • Using cultivar resistance to reduce inputs against late blight
 • Evaluation of tools to manage whiteflies in Europe
 • Using cultivar resistance to reduce fungicide input in wheat
 • IPM in Danish Winter Crops Based Cropping Systems
 • Using experience groups to share knowledge and reduce pesticide use
 • Participatory IPM training  - principles, methods and experience

  

Publikasjoner fra EPPO (European and Mediterranean plant Protection Organization)

EPPO har ingen direkte retningslinjer for integrert plantevern på sine nettsider, men under “EPPO Standards” kan man finne “Good Plant Protection Practice” for mange kulturplanter. Disse gir en oversikt over bekjempelse av mange skadegjørere som kan eventuelt inngå i en integrert strategi.

Alle dokumentene finnes på denne nettsiden: http://archives.eppo.org/EPPOStandards/gpp.htm

 

Tjenester

Plantevernleksikonet

Nettside med nyttig og relevant informasjon om biologi og bekjempelse av planteskadegjørere (ugras, sykdommer og skadedyr). Du finner også informasjon om biologien til en del nyttedyr av plantevernbetydning.

Mer informasjon Til tjenesten
Plantevernguiden

Plantevernguiden er en nettbasert tjeneste som gir deg en samlet oversikt over godkjente kjemiske og biologiske plantevernmidler. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Mattilsynet og NIBIO.

Mer informasjon Til tjenesten

Publikasjoner

Til dokument

Sammendrag

Begrepet integrert bekjempelse ble utviklet på 1950- tallet i USA. Problemer med skadedyr som ble resistente mot kjemiske plantevernmidler, samtidig som skadedyrenes naturlige fiender forsvant, førte forskere inn på nye spor. Integrert plantevern er en langsiktig strategi som tar i bruk alle tilgjengelige metoder for bekjempelse. Kjemiske midler skal bare brukes ved behov, og da bare slik at miljø og nyttedyr skades minst mulig.

Sammendrag

I integrert plantevern er målet å redusere bruken av og negative sidevirkninger av kjemiske plantevernmidler uten å få økonomiske tap i produksjonen. I Landbruks – og matdepartementets Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmiddel (2004-2008) heter det bl.a. at følgende tiltak bør gjennomføres: ”Oppdatert og tilrettelagt kursmateriell for autorisasjon og integrert plantevern og lett tilgang på anna rettleingsmateriell og informasjon om plantevern”. Denne boka representerer ett av disse tiltakene og er finansiert over denne handlingsplanen. Den som skal utføre integrert plantevern, må vite hvordan skadegjørerne ser ut, hvordan deres biologi er, og hvilke tiltak som er aktuelle. Denne boka omhandler sentrale skadegjørere i eple, pære, plomme og søtkirsebær.