Aktiv SIST OPPDATERT: 12.07.2017
Slutt: des 2018
Start: jan 2015

I prosjektet vil vi teste og demonstrere «beste IPV-praksis» og studere effekter på skadegjørere, naturlige fiender, avling, økonomi og miljørisiko i to ettårige vekster (bygg og høsthvete) og to flerårige vekster (eple og jordbær). Arbeidet er delt inn i 5 arbeidsområder, se egne omtaler av disse i menyen til venstre.

Tester om dette overskrives ved full oppdatering
Kontaktpersoner

Prosjektleder: Ingeborg Klingen  

NIBIO Prosjektsekretær: Marte Lund Edvardsen

NIBIO Økonomi: Grete Saltom Rikheim

NIBIO Prosjektansvarlig: Arne Hermansen

NIBIO WP 1: Therese With Berge

NIBIO WP 2: Nina Trandem

NIBIO WP 3: Marianne Stenrød

NIBIO WP 4: Valborg Kvakkestad

NIBIO WP 5: Ingeborg Klingen

NIBIO WP 6: Ingeborg Klingen

Partnere

NIBIO
Kontaktperson: Ingeborg Klingen

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Noragric
Kontaktperson: Arild Vatn

Norsk Landbruksrådgiving
Kontaktperson: Jon Mjærum


I tillegg har prosjektet en rekke samarbeidspartnere i prosjektet og som deltagere i prosjektets referansegruppe. Dokumentet under gir en detaljert oversikt over prosjektorganiseringen.

SMARTCROP - Prosjektorganisering

0.069 MB pdf

Students in SMARTCROP

 
PhD students
Stephanie Saussure 

PhD project title:
The effect of plant protection and abiotic factors on interactions between pests and their natural enemies in cereals 

Supervisors:
Richard Meadow (NMBU)
Therese With Berge (NIBIO)
Anne-Grete Roer Hjelkrem (NIBIO)
Ingeborg Klingen (NIBIO) 

Roger Holten

PhD project title:
Pesticide fate and behaviour under Norwegian winter conditions and adaptation of the MACRO model to freezing and thawing

Supervisors:
Ole Martin Eklo (NIBIO/NMBU)
Marianne Stenrød (NIBIO)
Nicholas Jarvis (SLU)
Mats Larsbo (SLU)
Jens Kværner (NIBIO) 

Ming Su

PhD project title:
Risk assessment of innovative Integrated Pest Management (IPM) strategies in crop farming 

Supervisors:
Gudbrand Lien (HiL & NIBIO)
Mogens Lund (NIBIO)
Nina Trandem (NIBIO)
Karen Refsgaard (NIBIO) 

Fernanda Canassa

PhD project title:
Entomopathogenic fungi as growth promoter and antagonist of pests and diseases in strawberry

Supervisors:
Italo Delalibera Junior (ESALQ)
Nicolai Vitt Meyling (University of Copenhagen) 

 
MSc students
Fernanda de Cássia Neves Esteca 

MSc project title:
Integrated Pest Management in strawberry in southern Minas Gerais

Supervisor:
Prof. Gilberto J. de Moraes (ESALQ) 

Frederik Norheim Bøe

MSc project title:
Effect of freezing and thawing on leaching of pesticides in soil and ecotoxicological consequences for water living organisms

Supervisors:
Hans-Christian Teien (NMBU)
Ole Martin Eklo (NIBIO/NMBU)
Marianne Stenrød (NIBIO) 

Guilhem Teton

MSc student Guilhem Teton from Montpellier national agronomic engineering school (SupAgro), is a SMARTCROP trainee for 4 months during summer 2017. Focus of his training is effect of IPM on plant pathogenic fungi (Botrytis cinerea) and pest insects and mites (Thrips fuscipennis, Lygus rugulipennis Tetranychus urticae, Phytonemus pallidus). Teton works under the supervision of Dr. Nina Trandem.

Alexandre Magrit

MSc student Alexandre Magrit from ENSAIA National Superior School of Agronomy and Food Industries in France is a SMARTCROP trainee for 6 months in 2017. Focus of his training is effect of IPM on pest insects and their natural enemies in cereals. Magrit works under the supervision of Dr. Ingeborg Klingen (NIBIO), Professor Bénizri Emile (ENSAIA), Dr. Slezack Sophie (ENSAIA) and PhD student Stéphanie Saussure (NIBIO).

Status Pågående
Start- og sluttdato 01.01.2015 - 31.12.2018
Prosjektleder Ingeborg Klingen
Divisjon Divisjon for bioteknologi og plantehelse
Avdeling Skadedyr og ugras
Samarbeidspartnere Prosjektet involverer en rekke nasjonale og internasjonal aktører blant forskningsinstitutter, landbruksrådgivningen, bønder, bedrifter som produserer og selger IPV-verktøy, myndigheter, grossister og matvarekjeder.
Finansieringskilde Norges Forskningsråd

Norge planlegger å implementere EU-direktivet om bærekraftig bruk av plantevernmidler. Direktivet skal fremme bruken av integrert plantevern (IPV) og alternative metoder og teknikker (IPV-verktøy) for å minimere bruken av kjemiske plantevernmidler.

Vi mangler imidlertid både IPV verktøy som dyrkerne kan ta i praktisk bruk så vel som virkemidler for en vellykket implementering av IPV.

I SMARTCROP ønsker vi derfor å møte disse utfordringene ved å utvikle nye IPV-verktøy. Vi vil teste og demonstrere «beste IPV-praksis» og studere effekter på skadegjørere, naturlige fiender, avling, økonomi og miljørisiko under norske forhold. Utvikle nye simuleringsmodeller for samspillene mellom skadegjørere og nytteorganismer som i nær framtid kan implementeres i varsling av skadegjørere til bønder og rådgivere (effekten av naturlige fiender blir beregnet inn i varslingen). Forbedre eksisterende modeller for varsling av skadegjørere og plantevernmidlers risiko for miljøet under nordlige forhold og ta i bruk forbedringene i web-baserte varslingssystem og beslutningsverktøy i VIPS (varsling innen planteskadegjørere). Foreslå nye virkemidler for økt bruk av IPV i hele verdikjeden. To ettårige vekster (bygg og høsthvete) og to flerårige (eple og jordbær) vil bli studert. Disse vekstene representerer et bredt utvalg av dyrkningsteknikker, økonomisk risiko og muligheter for IPV. Vi vil etablere forsøksfelt for praktisk forskning og demonstrasjon. Detaljerte laboratorieforsøk vil bli gjennomført for å studere interaksjoner mellom viktige organismer i de ulike kulturene.

Arbeidet er delt opp i 5 arbeidspakker:
 1 - Utvikling av nye IPV-verktøy
 2 - Effekter av ulike IPV-regimer
 3 - Nye modeller og beslutningsstøttesystem for IPV
 4 - Nye virkemidler for IPV
 5 - Formidling

Flere av prosjektdeltagerne og referansegruppen i prosjektet representerer interessenter og viktige sluttbrukere, inkludert bønder, landbruksrådgivningen, bedrifter som selger IPV-verktøy, myndigheter, grossister og matvarekjeder. Alle disse vil delta aktivt i forskningsprosessen og dermed gi forskerne nyttige tilbakemeldinger om de IPV-verktøyene og virkemidlene som skal utvikles i prosjektet. En slik aktiv deltagelse vil være viktig både for å utvikle robuste IPV-verktøy og sikre at de blir tatt i bruk, men også god implementering og forståelse av IPV i hele verdikjeden.

Tester om dette overskrives ved full oppdatering