Tekniske spesifikasjoner

For at et mindre avløpsrenseanlegg skal fungere hensiktsmessig, må de ulike anleggskomponenter være riktig dimensjonert og ha tilfredsstillende funksjon. Riktig drift og vedlikehold er også av avgjørende betydning for at anlegget skal fungere som forutsatt.

KONTAKTPERSON