Hopp til hovedinnholdet

Ringve botaniske hage - NTNU Vitenskapsmuseet

IMG_5359

Gamlehagen med historiske hageplanter i Ringve botaniske hage. Foto: Åsmund Asdal

Gamlehagen i Ringve botaniske hage i Trondheim er en samling historiske planter samlet inn fra Midt-Norge. Plantene her har en kjent historie minst tilbake til 1950-tallet, men mange av dem er langt eldre.  

Både vanlige og sjeldne planter er samlet inn, og til sammen gir de et spennende innblikk i midtnorsk hagetradisjon. 

Mer enn 300 gamle planter

Cirka 330 stauder og andre hageplanter er dokumentert og samlet i Gamlehagen. Botanikere ved NTNU gjennomførte i årene 2003 til 2005 kartleggingsprosjektet ”Bevaring av hageplanter i Midt-Norge” parallelt med tilsvarende prosjekter andre steder i landet. Prosjektet omfattet Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene og ble støttet av Norsk genressurssenter. 

I Gamlehagen er prydplantene samlet i stauderabatter langs gangstiene i hagen, mens kjøkkenvekster, peoner, bunndekkende planter og steinbedsplanter er samlet i egne bed.

Fargerikt

Plantenes størrelse, farge og krav til voksested ble vektlagt da staudebedene ble anlagt. Nærmest Arboretet er bedene dominert av kjølige pastellfarger, mens man i motsatt ende finner blomster med varmere fargetoner. 

På planteetikettene er innsamlingssted angitt med fylke og kommune. Mer detaljert informasjon er lagret i databasen  ved Ringve botaniske hage og er tilgjengelig i de to publikasjonene Gamle hageplanter i Midt-Norge og Gamle hageplanter i Midt-Norge 2005 av Eli Fremstad og Thyra Solheim, utgitt av NTNU i 2005

Løkhage

Løkhagen Chicago (Chicago betyr løklukt på et indianerspråk) er også anlagt i botanisk hage på Ringve. Hagen viser  frem den store Allium-slekten og hadde til sammen 409 levende aksesjoner med 112 botaniske arter høsten 2021. Samlingen omfatter blant annet 11 norske ville arter/hybrider og hageformer, som ble kartlagt og samlet inn av Stephen Barstow med støtte fra Genressurssenteret gjennom flere år på 2010-tallet, og nå altså bevart på Ringve.


Tabellen nedenfor gir en oversikt over de til sammen 87 norske aksesjonene i samlingen.
 

Botanisk navn

Norsk navn

Antall

Allium angulosum x nutans

Norrlandsløk

1

Allium fistulosum

Pipeløk / takløk

11

Allium lusitanicum

Kantløk

2

Allium oleraceum

Vill-løk

4

Allium x proliferum

Luftløk

18

Allium schoenoprasum

Gressløk

21

Allium schoenoprasum ssp boreale

Sibirgressløk

3

Allium scorodoprasum

Bendelløk / skogløk

12

Allium ursinum

Ramsløk

4

Allium victorialis

Seiersløk / alpeløk

7

Allium vineale

Strandløk

4

 

Gamlehagen ble åpnet i august 2007. Kontaktperson er Vibekke Vange.

RIMG2700.JPG
De gamle staudene er utstyrt med navneskilt som viser hvor de kommer fra, her en frynsesøte tatt inn fra en hage i Trondheim. Foto: Åsmund Asdal
RIMG2686.JPG
Botanikerne ved NTNU Thyra Solheim og Eli Fremstad forteller om kartlegging og innsamling av hageplanter i Midt-Norge da Gamlehagen ble åpnet i 2007. Foto: Åsmund Asdal
Løkhagen3.jpg
I løkhagen Chicago på Ringve vises et stort utvalg av arter i den store og viktige planteslekten Alllium, der våre spiselige løk befinner seg. Foto: Stephen Barstow.
RIMG2698.JPG
Kjempekrage fra Malvik bevart i Gamlehagen på Ringve. Foto: Åsmund Asdal