Klonarkiv - historiske hageplanter

Betegnelsen historiske hageplanter omfatter i denne forbindelse prydplanter, medisin- og krydderplanter som har overlevd lenge i gamle hageanlegg. På slutten av 1990-tallet og spesielt i løpet av det første tiåret på 2000-tallet ble det gjennomført kartlegging- og innsamlingsprosjekter i store deler av landet. Et stort antall planter er bevart i plantesamlinger i botaniske hager og ved museer.

IMG_5802
Gammel daglilje i Oldemors hage på Tøyen i Oslo. Foto: Åsmund Asdal
Humle1.JPG
Humlekloner i genbanksamling. Foto: Åsmund Asdal
RIMG1231.JPG
På Gamle Hvam museum blir gamle hageplanter bevart, samtidig som de vises fram i et autentisk miljø. Foto: Åsmund Asdal
IMG_2364.JPG
Gamle stauder samlet inn fra de tre nordligste fylkene i Tradisjonshagen i botanisk hage i Tromsø, - og en benk til å hvile på. Foto: Åsmund Asdal

Historiske hageplanter er en mangfoldig og variert plantegruppe, men felles for dem er at de er robuste og lengelevende, og at de har klart å overleve med lite eller intet stell gjennom mange tiår. Det finnes eksempler på at planter har stått mer enn 100 år på samme sted uten skjøtsel.

Gruppen av prydplanter omfatter stauder og roser, og løk- og knollvekster som tulipaner og georginer.  Andre planteslag som regnes som historiske hageplanter er krydder- og medisinplanter, og ofte er det ikke noe klart skille mellom planter som har prydverdi og planter som blitt brukt til krydder, medisin eller til mat.

Omfattende innsamlingsarbeid

Botaniske hager og historiske institusjoner har i samarbeid med Norsk genressurssenter, kartlagt og samlet inn gamle prydplanter i sine regioner. Resultatet er omfzttende dokumentasjon av plantehistorie og store og innholdsrike samlinger av stauder, roser og andre prydplanter, spesielt ved de botaniske hagene i Tromsø, Trondheim, Bergen, Oslo og Kristiansand og ved Gamle Hvam museum.

Andre samlinger med planter i samme kategori er Lofotmuseet som har samlinger av gamle stauder ved flere av sine lokale museer, og dessuten har Lier Bygdetun de siste årene etablert et flott anlegg med gamle stauder fra sitt distrikt.

Roseaksjon og rosegenbank

Norsk roseforening gjennomførte først på 2000-tallet en omfattende "Roseaksjon", som omfattet samarbeid med mange lokallag av roseforeningen, åpne "Kom og vis-dager" og produksjon av veilednings- og informasjonsmateriell. Aksjonen ble gjennomført med base på NMBU på Ås.

Resultatet var kartlegging og identifisering av et stort antall historiske roser fra store deler av landet, og innsamling til bevaringssamlinger for roser. Den største samlingen finnes ved NMBU på Ås, men flere av de andre klonarkivene har også mange rosetyper bevart i sine plantesamlinger.

Løk- og knollvekster

Georginer er en tradisjonell hageplantene som mange har et nært forhold til, og mange har betraktet dem som slekts- og familieklenodier og tatt godt vare på dem. Georginer overvintrer ikke utendørs og knollene må tas inn om vinteren. gamle sorter av georginer er samlet inn og bevart ved Agder botansike hage i kristiansand og ved Gamle Hvam museum.

Tulipaner står i en mellomstilling mellom stauder og andre løkvekster. De kan overvintre ute, men ofte tas løkene inn om vinteren. Gamle tulipaner er kartlat av fagpersoner ved de botaniske hagene i Bergen og Kristiansand og endel typer med lang historie er bevart der.

Mer om bevaringsstedene

Temaartikler med informasjon om de ulike bevaringssamlingene finnes nedenfor. Her er samlet artikler om bevaringsstedene der hovedvekten ligger på historiske prydplanter. Bevaringssteder som har sine viktigste samlinger med andre planteslag, men med innslag av prydplanter, er presentert under de respektive hovedoverskriftene.

IMG_1140.JPG
Stjernehagen på Å, - en autentisk hage med gamle stauder som nå er innlemmet i Lofotmuseets plantesamlinger. Anne Brit Ellingsen fikk i 2008 Plantearven-prisen for sitt arbeid med å vedlikeholde hagen og ta vare på de gamle staudene. Foto: Åsmund Asdal