Bevaring i klonarkiv / feltgenbank

Hos en del planteslag kan ikke sorter og spesielle genotyper bevares i form av frø. Dette gjelder planter som ikke har frø som kan tørkes og fryses ned og det gjelder planteslag som klonformeres, for eksempel frukt og bær, potet og noen grønnsaker. I Norge bevares sorter av slike som levende planter i såkalte klonarkiv eller feltgenbanker. Genressurssenteret har i dag samarbeidsavtaler om bevaringssamlinger med 22 institusjoner spredt omkring i Norge.

StaudesamlingRingve
Staudesamling ved Ringve botaniske hage, Trondheim. Foto: Åsmund Asdal
KONTAKTPERSON