Hopp til hovedinnholdet

Blæset sau

P9180323-20080918-A Rehnberg- Norsk genressurssenter- Skog og landskap_blæsetsau
Foto © Anna Rehnberg / Norsk genressurssenter / NIBIO

Blæset sau er enten en krysning mellom svart rygjasau og spælsau, eller den stammer fra zwartblessau fra Nederland.

Blæset sauen er kjent i Rogaland siden 1920-tallet. Rasen tilhører gruppen av crossbredsauer. Opprinnelsen er noe uklar. Enten er den en krysning av svart rygjasau og spælsau på 1920-tallet, eller så stammer sauene fra zwartblessauen som har sin opprinnelse fra Nederland. Det er lite dokumentasjon av arbeid og tiltak rundt rasen opp gjennom årene, slik at det er vanskelig å finne noen større sikkerhet for rasens opprinnelse.

Utseende

Rasen er lett gjenkjennelig med det hvite bleset som har gitt rasen navn. Ullfargen er svart hos lam og ungsau, og blir brunere eller gråere med årene. Halen skal være lang og svart med hvit haletipp. Beina kan ha hvite sokker. Søyene veier 75-95 kg og værene 95-125 kg. Ellers er rasen relativt lik rygjasauen i bygning og kroppsform. Blæset sau er kjent for gode morsegenskaper, og den hevdes å ha god resistens mot alveld og har god fruktbarhet.

Situasjonen i dag

Blæset sau ble i 2008 definert som en bevaringsverdig rase. Rasen regnes i dag som truet.

Rasen har et aktivt raselag, Fuglestad-brogete og Blæselage, som har sin viktigste oppgave i å formidle livdyr og sørge for kontakt mellom interesserte bønder. I tillegg bistår raselaget NSG i å velge ut værer til seminproduksjon.

Det er viktig å sikre tilgangen på seminværer slik at man kan imøtekomme både bøndenes behov for nytt avlsmateriale, og de restriksjoner som gjelder for flytting av sau mellom fylker.

Oppdaterte populasjonstall for rasen og rasens truethetsstatus finner du på nettsiden som det er lenke til oppe til venstre på denne siden.