Sau og geit

Status for de bevaringsverdige sau- og geiterasene

Geit

Tall er hentet fra Ammegeitkontrollen, og viser antall avlsgeiter med låst rasekode.

ÅrAntall avlsgeiterTruetstatus* 2022
2015283 
2016317 
2017345 
2018326 
2019348 
2020432 
2021548 
2022704truet

   
*Etter kriteriene som brukes av Norsk genressurssenter. Se lenke til venstre til nettside der disse kriteriene er beskrevet

Sau

Tall hentet fra Sauekontrollen, og viser antall avlssøyer med låst rasekode.

 

ÅrBlæset sauDalasauFuglestadbrogete sauGammalnorsk spælsauGrå trøndersauRygjasauSteigarsau
20151 1116204106 6567651 80866
20161 4546744468 9811 0091 954101
20171 74670751710 9911 1811 734178
20181 96172755112 5181 3641 779255
20192 24773356113 8251 5171 802341
20202 58476165214 6891 6321 948474
20212 82882370614 1731 5882 146592
20223 32080088014 8281 7502 500646
Truetstatus*
2022
sårbartruettruetikke truettruettruettruet


*Etter kriteriene som brukes av Norsk genressurssenter. Se lenke til venstre til nettside der disse kriteriene er beskrevet