Sau og geit

Status for de bevaringsverdige sau- og geiterasene

Geit

Tall for 2014 er anslag fra raselag. Fra 2016 er tall hentet fra Ammegeitkontrollen, og viser antall avlsgeiter med låst rasekode.

 

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

2018

 

 

2019

 

2020

Truetstatus*
2020
Kystgeit 400 283 317 345 326   348 432 Truet

    
*Etter kriteriene som brukes av Norsk genressurssenter. Se lenke til venstre til nettside der disse kriteriene er beskrevet

Sau

Tall for 2014 er anslag fra respektive raselag. Fra 2015 er tall hentet fra Sauekontrollen, og viser antall avlssøyer med låst rasekode.

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Truetstatus*
2020

Blæset sau 1 000 1 111 1 454 1 746 1 961 2 247 2 584 Truet

Dalasau

1 000 620 674 707 727 733 761 Truet
Fuglestadbrogete sau 4-500 410 446 517 551 561 652 Truet
Gammalnorsk spælsau 3 000 6 656 8 981 10 991 12 518 13 825 14 689 Ikke truet
Grå trøndersau 1 000 765 1009 1 181 1  364 1 517 1 632 Truet
Rygjasau 2 000 1 808 1 954 1 734 1 779 1 802 1 948 Truet
Steigarsau 300 66 101 178 255 341 474 Truet

  
*Etter kriteriene som brukes av Norsk genressurssenter. Se lenke til venstre til nettside der disse kriteriene er beskrevet