Hopp til hovedinnholdet

Uavklart - kan ikke knyttes til en enkelt eiendom

uavklart_1

Det mørke gule arealet med stående skravur viser maskinelt høstbart areal, mens det lyse gule viser innnarksbeite.

Kartet viser jordbruksareal som ikke entydig kan knyttes til en enkelt landbrukseiendom.

Noe jordbruksareal kan ikke knyttes entydig til bare én landbrukseiendom. Derfor er det heller ikke mulig å beregne andelen jordbruksareal som kan være ute av drift. Teigene er skilt ut i et eget kartlag. Det kan være andel i uregistrerte jordsameier, tvisteteiger eller teiger med flere matrikkelnummer og som er knyttet til flere landbrukseiendommer. 

Les mer på temasiden Jordbruksareal som kan være ute av drift.

 

Metode

Metoden som brukes for å identifisere arealer som ikke entydig kan knyttes til en enkelt landbrukseiendom er den samme som brukes for å produsere gårdskart.