Hopp til hovedinnholdet

Hele landbrukseiendommer

ikke_utbetalt_1

Det gule arealet med skrå skravur viser maskinelt høstbart areal som kan være ute av drift.

Kartet viser jordbruksareal på landbrukseiendommer der det ikke er utbetalt noe arealtilskudd. Gjelder der hele landbrukseiendommen ikke er omsøkt.

Det kan være flere grunner til at det ikke er utbetalt tilskudd for noe av arealet på eiendommen. Noen driver med produksjon som er for liten til å være tilskuddsberettiget. Noen velger å produsere vekster uten å søke om tilskudd. Andre velger å ikke drive jorda, eller klarer ikke å få noen til å drive den. 

Les mer på temasiden Jordbruksareal som kan være ute av drift.

 

Metode

Kartet er laget med utgangspunkt i sammenligning av kartlagt jordbruksareal i arealressurskartet AR5, areal på landbrukseiendom og areal som ligger til grunn for utbetalt produksjonstilskudd. Beregningen av jordbruksareal på landbrukseiendom følger metoden som brukes for å produsere gårdskart.