Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Vill Vekst i fjellet.

Rosenrot. Foto: Åsmund Asdal
INAKTIV SIST OPPDATERT: 20.04.2024
Slutt: des 2023
Start: sep 2021

Sanking, kultivering, høsting og bruk av ville spiselige vekster i fjell-landbruket i Innlandet fylke, Oslo og Viken, Trøndelag, Vestfold og Telemark.

Status Avsluttet
Start- og sluttdato 01.09.2021 - 31.12.2023
Prosjektleder Hilde Margrethe Helgesen
Divisjon Divisjon for matproduksjon og samfunn
Avdeling Økonomi og samfunn
Totalt budsjett 378000
Finansieringskilde Statsforvalteren Innlandet, Vestfold og Telemark, Oslo og Viken og Trøndelag.

Målet med prosjektet er å bidra med et kunnskapsgrunnlag som tilrettelegger for næringsutvikling i fjell- landbruket gjennom bærekraftig utnyttelse av ville spiselig planteressurser i Innlandet fylke, i Trøndelag fylke, Oslo og Viken, og Vestfold og Telemark fylke.

Publikasjoner i prosjektet

Sammendrag

Denne rapporten omhandler sanking, kultivering, høsting og bruk av ville spiselige vekster i fjellandbruket og presenterer resultater fra intervjuer med næringsaktører, fra et webinar og fra en litteraturstudie om bærekraftig høsting og dyrking av ville spiselige vekster. Målet med arbeidet er å bidra med et kunnskapsgrunnlag som kan tilrettelegge for næringsutvikling i fjellandbruket gjennom bærekraftig utnyttelse av ville spiselige planteressurser. Resultatene viser at sanking, dyrking og bruk kan bidra til lokal næringsutvikling, men at det finnes en del forhold som kan begrense mulighetsrommet. Noen av disse er: (i) høye krav til kunnskap om plantene og voksemåte, om det lokale natur- og ressursgrunnlaget og bærekraftig høsting og om hvordan ivareta ferskhet og kvalitet på råvaren, (ii) det kan være vanskelig å oppnå lønnsomhet fordi utsalgsprisen ofte ikke dekker kostnadene til tidkrevende plukking, emballasje og transport, og til å skaffe nye kunder og holde på etablerte, (iii) dårlig tilpassede, få og/eller kostbare løsninger for distribusjon, transport og markedsadgang, kan gjøre det vanskelig å omsette ville vekster og ivareta kvalitet og ferskhet og (iv) enkelte typer lovverk, f.eks. det såkalte «Ny mat» (Novel Food) regelverket som kun tillater salg av viltvoksende planter hvis det kan dokumenteres at de har vært i bruk før 1997, kan føre til at mange viltvoksende vekster ikke kan omsettes innenfor de kravene som settes.