Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for matproduksjon og samfunn

RESTORE: Restaurering av økosystemfunksjoner og biodiversitet i semi-naturlige naturtyper under sterkt arealpress

Semi-naturlig myr Foto: Line Johansen/NIBIO
Aktiv SIST OPPDATERT: 19.06.2024
Slutt: okt 2024
Start: okt 2021

I RESTORE skal vi utvikle nye løsninger for restaurering av semi-naturlige natur som er i fare for tap og forringelse på grunn av endringer i arealbruk. Resultatene skal gi grunnlag for en bedre ivaretagelse av det biologiske mangfoldet og de økologiske funksjonene som finnes i semi-naturlig natur.

FullLogo_Transparent.png
Status Pågående
Eksternt prosjektnettsted United nations decade on ecosystem restoration 2021-2030
Start- og sluttdato 01.10.2021 - 01.10.2024
Prosjektleder Line Johansen
Divisjon Divisjon for matproduksjon og samfunn
Avdeling Kulturlandskap og biomangfold
Samarbeidspartnere NIBIO (prosjekteier), Møreforsking, Ruralis, NTNU, Multiconsult, Miljødirektoratet, SNO, Statsforvalteren i Trøndelag og University of Tartu.
Finansieringskilde Norges Forskningsråd

Tap og ødeleggelser av natur er en av de største truslene mot både naturmangfoldet og mennesker sin velferd både i Norge og globalt. Ødeleggelsene av naturen må stoppe og FN har erklært 2021-2030 som årtiet for naturrestaurering. Restaurering innebærer at man bidrar til å gjenopprette natur som har blittutsatt for inngrep, opphør i bruk eller andre ødeleggelser. Semi-naturlig har et høyt biologisk mangfold og representerer viktige jordressurser som bidrar til matproduksjon. Areal av semi-naturlig natur forsvinner raskt og naturtypene er ansett som truet både i Norge og Europa. Det er derfor spesielt viktig å restaurere semi-naturlige naturtyper slik at ytterligere arealer ikke går tap.
I RESTORE skal vi utvikle verktøy for å vurdere restaureringspotensialet til utvalgte semi-naturlige naturtyper (semi-naturlig eng, semi-naturlig myr og kystlynghei), samt verktøy for å vurdere effekten av restaureringen. Vi skal også undersøke nye og innovative metoder og tilskuddsordninger som kan bidra til mer målrettet restaurering. Alle resultater fra prosjektet skal benyttes til å utvikle nye effektive løsninger for restaurering som kan benyttes av ulike aktører i samfunnet som utfører restaurering av semi-naturlig natur. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom forskere og samfunnsaktører som naturforvaltningen og næringsliv.