Divisjon for skog og utmark

EDU-ARCTIC2 formidler forskning til ungdom

Students at Edu-Arctic expedition in Pasvik, Norway - the northernmost pine forest of the world. Foto: Hilde Karine Wam, NIBIO
Aktiv SIST OPPDATERT: 12.05.2021
Slutt: jan 2022
Start: feb 2020

Et nettbasert undervisningstilbud som bruker naturforskning til å fremme ungdoms miljøbevissthet og interesse for vitenskap. Prosjektet vil tilby lærere flere verktøy for å nå ungdommen, men det mest nytenkende er 360-graders videoer. Ungdom lever i en digital hverdag, og forskningsformidlingen må følge ungdommen. De er morgendagens forvaltere.

Mål

Engasjere ungdom for miljø og  naturvitenskap, ved å formidle forskning via de unges digitale verden, f.eks. med 360-graders videoer.

Konkrete delmål

- Øke kunnskapen om forskningens rolle i samfunnet, hos elever 13-19 år fra minst 150 skoleklasser 

- Gi disse elevene praktisk innblikk i hva det innebærer å være forsker, og hva som trengs for å bli det. 

- Øke bevisstheten rundt miljøutfordringer og klimaendringer, hos minst 50% av elevene som deltar.

- Øke interessen for å ta naturvitenskapelig utdanning, hos minst 30% av elevene som deltar.

Nettside og facebook

Under finner du lenke til prosjektets egne nettside, hvor du ser mer av hva vi tilbyr. Det er også webinarer og - etterhvert kommer det 360 graders filmer! 

Finner du ikke fram, så ta kontakt med prosjektleder Hilde K. Wam, som hjelper deg videre.

Lenke til prosjektets nettside: www.edu-arctic2.eu

Følg gjerne prosjektet på Facebook

Start- og sluttdato 01.02.2020 - 31.01.2022
Prosjektleder Hilde Karine Wam
Divisjon Divisjon for skog og utmark
Avdeling Utmarksressurser og næringsutvikling
Samarbeidspartnere Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences (Polen)
Totalt budsjett 2,5 millioner NOK
Finansieringskilde EØS midler
Siste nytt: Prosjektet er ferdig med å lage læringsverktøy, som nå testes ut av lærere ulike steder i Europa. Vi har laget norsk versjon av alle læringspakkene fra NIBIO. Disse er fritt tilgjengelig for alle. Om du er lærer, forelder med hjemmeskole eller kanskje en interessert ungdom? Her er oversikt over de norske læringspakkene, og hvilke kompetansemål de egner seg til på ungdoms- og vgs. trinn:
 
 
(klikk bildet i nederste høyre hjørne for å se det i full-skjerm, eller åpne i NY FANE)

 

Under kan du se noen eksempler mer direkte på innholdet i læringspakkene. Klikk på de interaktive knappene så åpner det seg en hel liten verden å utforske!
 
 
 
 

 

EDU-ARCTIC2 (2020-2021) er en videreføring av EDU-ARCTIC1 (2016-2019), som var et større prosjekt over samme lest. I det nye prosjektet fokuserer vi særlig på norske og polske ungdommer. Innholdet er derimot viktig for hele verden, og alle er velkomne til å delta uansett hvilket land de kommer fra.

 

En hovedvekt av formidlingen i prosjektet er forskning relatert til polare strøk. Men det som skjer i nord påvirker det som skjer lenger sør på kloden, og visa versa. Det er derfor også en del tema, særlig innen klima og økosystem, som ikke er spesielt knyttet til sted. Tematikken går på tvers av fag og læreplaner, men fokuserer på naturfag/biologi og de 3 tverrfaglig overordnede kompetansemålene (bærekraft, livsmestring og demokrati).