Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for skog og utmark

EDU-ARCTIC2 formidler forskning til ungdom

Studenter fra Hellas og Spania på Edu-Arctic ekspedisjon i Pasvik, Finnmark - den nordligste furuskogen i Europa. Foto: Hilde Karine Wam, NIBIO
INAKTIV SIST OPPDATERT: 13.02.2023
Slutt: jan 2022
Start: feb 2020

Et nettbasert undervisningstilbud som bruker naturforskning til å fremme ungdoms miljøbevissthet og interesse for vitenskap. Prosjektet tilbyr lærere digitale verktøy for å nå ungdommen. Ungdom lever i en digital hverdag, og forskningsformidlingen må følge ungdommen. Det er de som er morgendagens forvaltere.

Mål

Engasjere ungdom for miljø og  naturvitenskap, ved å formidle forskning via de unges digitale verden, f.eks. med 360-graders videoer.

Siste nytt: Prosjektet er ferdig. NIBIO har lagd 10 lærepakker, testet av lærere og elever ulike steder i Europa, på tema: NATUR, VILLE DYR OG BÆREKRAFT I ET ENDRET KLIMA.

Lærepakkene er fritt tilgjengelig for alle. Her er det lærerikt uansett om du er lærer, forelder med hjemmeskole, eller kanskje en interessert ungdom? Under finner du  noen eksempler du kan utforske (klikk i nederste høyre hjørne på bildet for å se i fullskjerm). Lenger ned på siden finner du oversikt over alle lærepakkene med lærerveiledning. 

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

 

EDU-ARCTIC2 (2020-2021) er en videreføring av EDU-ARCTIC1 (2016-2019), som var et større prosjekt over samme lest. En hovedvekt av formidlingen i prosjektet er forskning relatert til polare strøk. Men det som skjer i nord påvirker det som skjer lenger sør på kloden, og visa versa. . Tematikken går på tvers av fag og læreplaner, men fokuserer på naturfag/biologi og de 3 tverrfaglig overordnede kompetansemålene (bærekraft, livsmestring og demokrati).

LÆRER? Her er all informasjonen du trenger samlet i samme PDF, og en interaktiv oversikt over hvilke norske kompetansemål hver læringspakke egner seg til på ungdoms- og vgs. trinn.

 

PDF oversikt over alle lærepakkene med detaljert lærerveiledning

3.56 MB pdf

English version of all tool-kits and teachers' guidelines

2.973 MB pdf

360 graders videoer

Du kan se alle videoer og webinarer på vår YouTube kanal Edu Arctic.

Start- og sluttdato 01.02.2020 - 31.01.2022
Prosjektleder Hilde Karine Wam
Divisjon Divisjon for skog og utmark
Avdeling Vilt og utmarksressurser
Samarbeidspartnere Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences (Polen)
Totalt budsjett 2,5 millioner NOK
Finansieringskilde EØS midler