Hopp til hovedinnholdet

Nedbrytning i jord (AP2)

Nedbrytning i landbruksjord_landscape

Bionedbrytbar landbruksfolie. Foto: Martin Haarr, Agri Råd

Landbruksfolie, også kalt for markdekningsfolie, er brukt i landbruket for å øke jordtemperatur, holde på jordfuktighet og hindre vekst av ugress. Stadig flere bytter ut tradisjonell landbruksfolie med bionedbrytbar folie som kan freses rett ned i jorda etter bruk. Men hvor nedbrytbar er den under norske forhold?

Bionedbrytbar plast i grønnsaksdyrking

Siden 1950-tallet har bruken av plast i landbruket bidratt til å løse mange utfordringer knyttet til matproduksjon. Samtidig har plastens nærmest uendelige levetid og delvis mangelfull avfallhåndtering ført til plastforurensningen vi står overfor i dag.

Bionedbrytbar plast har derfor blitt utviklet og markedsført, med mål om å løse plastforurensning gjennom fullstendig nedbrytning etter bruk.

Bionedbrytbar plast er på full fart inn i norsk grønnsaksdyrking på friland, blant annet for å hindre vekst av ugress og holde på fuktighet. Men produktene som brukes i Norge skal brytes ned ved jordtemperaturer på 25°C, og vår rolle har vært å undersøke omdanning under nordiske forhold, som hittil har vært ukjent.

Hvis forholdene ikke ligger til rette for nedbrytning, kan bøndene risikere at plasten de pløyer ned, blir liggende der i lang tid, og vil kunne hope seg opp i jorda, noe som er uheldig for organismene som lever der og vår øvrige natur.

 

Resultater fra toårig feltforsøk i Norge

Bionedbrytbar plastfolie ble gravd ned i jord på 6 forskjellige gårder med ulike jord- og klimaforhold, i Rogaland, Agder og Viken, og deretter overvåket i to år.

Resultatene viste mellom 8 og 44 prosent vekttap i løpet av perioden, noe som er et stykke unna de 90 prosent nevnt i produktenes dokumentasjon på nedbrytning.

Det ble også vist at fullstendig nedbrytning ville ta mellom 2,5 og 9 år under norske forhold (worst-case scenario), med raskere omdanning ved høyere temperatur og moldinnhold i jord.

For å sikre at plasten er tilstrekkelig brutt ned før ny plast tilføres anbefales det derfor ikke å bruke slik folie oftere enn hvert tredje til fjerde år.

Field work WP2.png

Publikasjoner

Abstract

Stadig flere bønder bytter ut tradisjonell landbruksplast med bionedbrytbar plastfilm som kan freses rett ned i jorda etter bruk. Nå er forskere i gang med å undersøke hvor nedbrytbar den faktisk er under norske forhold.

Abstract

Resirkulering av organisk avfall er et prioritert tema innen sektorene landbruk, klima og avfall, og skal bidra til at organisk materiale og næringsstoffer føres tilbake til jord. Dette kan motvirke en langsiktig trend der moldinnholdet i matjorda gradvis blir lavere, noe som ser ut til å bli et økende problem i forbindelse med klimaendringer og økende behov for mat. Tilbakeføring av næringsstoffene i organisk avfall skal på sin side bidra til å redusere behovet for mineralgjødsel, og dermed minske behovet for energikrevende gjødselproduksjon og uttømming av begrensete ressurser av mineralsk fosfat.

Abstract

Vi har alle hørt om problemene plast i havet kan føre med seg. Men plast havner også i jord, blant annet via avløpsslam, biogjødsel og fra plastbruk i landbruket. Akkurat hvor mye plast det er snakk om, er imidlertid uvisst.

Abstract

Vi har alle hørt om problemene plast i havet kan føre med seg. Men plast havner også i jord, blant annet via avløpsslam, biogjødsel og fra plastbruk i landbruket. Akkurat hvor mye plast det er snakk om, er imidlertid uvisst.