Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for kart og statistikk

Bønder og byen: Økt verdiskaping og bærekraft gjennom optimalisert ressursbruk i byer og bynære områder (URBANFARMS)

Noen produksjoner som er representert i prosjektet. Foto: A. Milford / A. Veidal / S. Eiter
INAKTIV SIST OPPDATERT: 05.03.2024
Slutt: juli 2023
Start: apr 2019

Hvordan kan gårdbrukere i byer og bynære strøk øke verdiskapingen fra sin produksjon på en bærekraftig måte ved å utnytte nettopp nærheten til byen? Prosjektet skal avdekke 1) hvor arealressurser ikke brukes optimalt, 2) finne frem til forretningsmodeller som utnytter byens marked og kjøpekraft i nærheten, 3) skaffe kunnskap for å redusere hindringer og flaskehalser langs verdiskapingskjeden fra produsent til forbruker og 4) gi råd om hvordan integrere gårdsdriften bedre i byens kretsløp av næringsstoffer og organisk materiale gjennom gjenvinning av organisk avfall og produksjon av nye varer. 

Start- og sluttdato 01.04.2019 - 31.07.2023
Prosjektleder Sebastian Eiter
Divisjon Divisjon for kart og statistikk
Avdeling Landskapsovervåking
Totalt budsjett 9,6 mill NOK
Finansieringskilde Norges Forskningsråd (BIONÆR)

Oslo og Bergen, to byregioner i Norge med ulike forutsetninger for landbruk er prosjektets studieområder, i tillegg til Bristol i Storbritannia. I Bristol er utviklingen av urban gårdsdrift som del av en bærekraftig matforsyning for byen kommet mye lenger enn i Norge. Ressurskartlegging og markedsanalyser gjennomføres for større områder, mens det enkelte gårdsbrukets potensial for å styrke kontakten med det urbane markedet og integreringen i byens stoffkretsløp undersøkes på fem gårder i hver norsk byregion. Gårdene skal ha ulike forretningsmodeller, men med det fellestrekket at noe av produksjonen er innrettet mot å dra nytte av nærheten til byen: andelslandbruk, selvplukk, direktesalg, e.l. Vi gjennomfører bærekraftsanalyser av økonomi, samfunns- og miljøforhold på gårdsnivå ved hjelp av analyse- og rådgivingsverktøy som følger internasjonalt anerkjente standarder.

Prosjektgruppen er tverrfaglig og internasjonalt sammensatt, med forskere fra NIBIO og NORSØK i Norge, og Countryside and Community Research Institute og Bristol Food Network i Storbritannia. Norges Bondelag og Økologisk Norge deltar som brukerorganisasjoner. Fagområdene dekker agronomi, økonomi, geografi og sosiologi.