Divisjon for miljø og naturressurser

Divisjon for miljø og naturressurser er et forsknings- og utviklingsmiljø innen fagområdene jord, vann, avfall, vegetasjon, miljøteknologi og klima. Formålet med arbeidet er å finne, presentere og benytte forskningsbasert kunnskap for å forstå, ivareta og anvende miljøet og naturressursene.

vann og landbruk_Foto Ragnar v pedersen
Foto: Ragnar Våga Pedersen
Gjennom utvikling og dokumentasjon av miljøteknologi basert på biologi og naturens egne prosesser bidrar divisjonen til utvikling av bioøkonomien. Metoder og systemer for bærekraftig gjenvinning og resirkulering  av nærings- og energiressurser i avfall, skog og biprodukter er sentralt i dette. Grønn byutvikling er et annet element som gir positive klimaeffekter, bidrar til demping av ekstremværeffekter og gir bedre lokal ressursutnyttelse.

Divisjonen står for det nasjonale overvåkingsprogrammet JOVA (Program for jord- og vannovervåking i landbruket) som registrerer miljøeffekter av ulike driftsformer i landbruket og gir datagrunnlag for både landbruks- og miljøforvaltning, og nasjonal og internasjonal forskning.

Divisjonen har betydelig aktivitet i europeiske samarbeidsprosjekter innen flere fagområder. Den har også internasjonale prosjekter i bl.a. India, Afrika og Sørøst-Asia hvor særlig klimatilpasset landbruk og integrert vannressursforvaltning står sentralt.
 
 

Abonner på nyhetsbrev fra divisjonen og få oppdatering fra fagområdene våre fire ganger i året. Meld deg på her

Se "Miljønytt arkiv" for tidligere utsendte nyhetsbrev.

Miljønytt arkiv