Grøntanlegg og vegetasjonsøkologi

Avdelingen jobber med kunnskap om etablering, restaurering og vedlikehold av grønne arealer i urbane og semi-urbane miljøer. Grønne arealer spiller en stor rolle for trivsel, helse og miljø, og bidrar til å gjøre arealene interessante også for bevaring av biologisk mangfold. Avdelingen arbeider også mye med bevaring av jordressurser ved utbyggingsprosjekter, med jordflytting og vegetasjonsetablering. Avdelingen arbeider også med vegetasjonsovervåking og restaureringsbiologi. Kunnskap om jord, vegetasjon, lokalklima og lokalhydrologi er viktige faglige elementer som anvendes i forskning og rådgivning.

KONTAKTPERSON
Grøntanlegg_wp_20140911_014.jpg
Testanlegg for grønne tak ved NIBIO Særheim. Foto: NIBIO.