Arealundersøkelser

Avdelingen har ansvar for å samle inn og videreformidle data om ressurser innen jordbruks- og utmarksareal i tillegg til landbrukets genressurser.

KONTAKTPERSON
Norsk genressurssenter
Ø-Slidre_Oppland_2015_gamle kuraser_fjellbeite_seter_Kari Stensgaard.jpg
Gamle kuraser på beite i Øste Slidre i Oppland. Foto: Kari Stensgaard.