Arealundersøkelser

Avdelingen har ansvar for å samle inn og videreformidle data om ressurser innen jordbruks- og utmarksareal i tillegg til landbrukets genressurser.

KONTAKTPERSON
Norsk genressurssenter
Gamle kuraser på beite i Øste Slidre i Oppland. Foto: Kari Stensgaard.