Pesticider og naturstoffkjemi

Avdelingen utgjør den største samlede fagkompetansen innenfor pesticidkjemi i Norge. Aktiviteten i avdelingen er rettet mot forskning og kjemisk analyse av plantevernmidler, plantetoksiner og andre organiske stoffer i næringsmidler og miljø.

KONTAKTPERSON
Analysetjenester

  

Feltforsøk med avrenning av plantevernmidler. Kjelle, Bjørkelangen i Aurskog-Høland kommune i Akershus. Foto: Ole Martin Eklo
Laboratoriefasiliteter for analyse av plantevernmidler og andre stoffer som lekker ut i bekker og elver i nærheten av landbruksområder. På lysimeterlaboratoriet undersøker vi både vann og jordprøver. Foto: Roger Holten