Hopp til hovedinnholdet

Analyser og kvantifisering av naturlige bioaktive stoffer

Vi har analyseinstrumentering og kompetanse for kvantifisering av en rekke bioaktive naturstoffer i planter, sopp og vegetabilske matvarer.

Plante- og soppriket produserer flere hundre tusen sekundære metabolitter som har en negativ eller positiv effekt på andre organismer, såkalte bioaktive naturstoffer. Mange av stoffene er en viktig del av planter, alger og sopps forsvar mot skadegjørere. De bioaktive naturstoffene kan utnyttes til produksjon av legemidler, beriking av matvarer og til utvikling av biopesticider, for å nevne noe.

Noen bioaktive naturstoffer er uønskede; giftige planter som kontaminerer åkervekstene kan føre til rester av plantetoksiner i maten vår. Slike stoffer må vi ha kontroll på.

Formål

 • Bioprospektering: Påvise og isolere interessante naturstoffer og finne nyttige bruksområder for dem
 • Trygg mat: Undersøke innhold av plantetoksiner i vegetabilske matvarer
  • Bidra til å identifisere faktorer som påvirker innhold av naturlige toksiner i vegetabilske matvarer
  • Utvikle analysemetoder for plantetoksiner og andre bioaktive naturstoffer.
 • Formidle kunnskap på fagområdet

Pågående aktiviteter

 • Analyse av tropane alkaloider i kornbaserte matvarer, i samarbeid med Mattilsynet
 • Utvikling av analysemetode for pyrrolizidine alkaloider i te og urtebaserte drikker
 • Analyse av mykotoksiner i korn 
 • Analyse av astaxanthin i alger
 • Screeningmetode for naturlige toksiner (plantetoksiner og mykotoksiner) i vegetabilske matvarer utvikles ved hjelp av høytoppløselig massespektrometri (UPLC-QExactive Orbitrap HRAM).
 • Metodeutvikling og veiledning av forskere og stipendiater i kjemisk analyse av bioaktive naturstoffer (med GC-MS og LC-MS/MS)
 • Metabolittprofilering (lignaner, fenoler og stilbener) og bioprospektering i granved