Molekylær plantebiologi

Avdelingen har ansvaret for FoU innen molekylær plantepatologi og molekylær økologi. Utvikling av laboratorier og ny teknologi er viktige oppgaver, der genomanalyser og bioinformatikk er sentrale tema i dag. Målene til avdelingen er å oppnå ny kunnskap om molekylære mekanismer som er viktig for bærekraftig bruk av våre biologiske ressurser.

KONTAKTPERSON