Virus, bakterier og nematoder i skog-, jord og hagebruk

Avdelingen utgjør den største samlede kompetansen innen virus, bakterier og nematoder på planter i Norge.

Sentrale tema og oppgaver:
 
  • Studier av biologi og epidemiologi av virus, bakterier og nematoder.
  • Diagnostikk av virus, bakterier og nematoder ved hjelp av morfologiske og molekylærbiologiske metoder.
  • Referanselaboratorium for påvisning av karanteneskadegjørere.
  • Administrasjon og utvikling av “Planteklinikken”.
  • Studier av samspill mellom skadegjører og plante, resistens mot virus og nematoder.
  • Forvaltningsstøtte og overvåking i forbindelse med karanteneskadegjørere.
  • Etablere og opprettholde friskt plantemateriale for produksjon av vegetativt formerte vekster; rensing for virus og oppbevaring av friske planter ved blant annet kryoterapi og kryopreservering.
  • Utarbeide strategier for bekjempelse av skadelige organismer ved forebyggende tiltak som vekstskifte og kryoteknikk.
  • Bioprospektering; lete etter bioaktive stoffer for bedre helse i levende organismer.
  • Benytte planter som ”grønne fabrikker” for produksjon av proteiner som enzymer og vaksiner.
 
 
pcn røtter potet øydvin.jpg
Potetcystenematoder på røtter. Foto: Johannes Øydvin.
KONTAKTPERSON