Virus, bakterier og nematoder i skog-, jord og hagebruk

Avdelingen utgjør den største samlede kompetansen innen virus, bakterier og nematoder på planter i Norge.

KONTAKTPERSON