Hopp til hovedinnholdet

Fiskeslam har variabel gjødseleffekt

27-46-Fiskeslam

Foto: Trond Knapp Haraldsen

Gjødseleffekten til fiskeslam er mer variabel enn tidligere antatt. For å kunne utnytte de verdifulle avfallsressursene fra oppdrettsnæringen best mulig, er det viktig at man først får klargjort hvilken kvalitet slammet har.

Fordi fiskeslam er rikt på de livsviktige næringsstoffene fosfor og nitrogen, har forskere undersøkt om det kan erstatte mineralgjødsel i landbruket. Resultatene viser at gjødseleffekten til fiskeslam fra settefiskanlegg er variabel. Nitrogenet i slammet er nemlig ikke alltid i en form som er direkte tilgjengelig for plantene.

– For å kunne utnytte fiskeslam som gjødsel, er det viktig at vi først undersøker slammets nitrogeneffekt. Når effekten er kjent, vil vi ha kunnskap om hvordan ressursene i slammet best kan utnyttes i jordbruket, sier Eva Brod.

I prosjektet FishBash, har Brod analysert seks fiskeslamprodukter fra landbaserte anlegg som har gjennomgått ulike behandlinger. Resultatene viser at opptil 70 prosent av nitrogenet som er direkte tilgjengelig for plantene forsvinner ut med vannet under avvanning på settefiskanlegget.

En stor andel fôrrester versus fiskeekskrementer i slammet kan være én av flere faktorer som gjør tørket fiskeslam bedre egnet som nitrogengjødsel. Eva Brod presiserer at det uansett er ønskelig med minst mulig spill av fôr i produksjonen av settefisk.

– Hvis gjødseleffekten til slammet er lav, må vi heller se om effekten kan økes gjennom etterbehandling, eventuelt om slammet kan brukes sammen med mineralgjødsel, sier hun.

Selv i tilfeller der slammet i utgangspunktet har lav gjødselkvalitet, er det fortsatt verdifullt og bør utnyttes. Fiskeslam tilfører jorda organisk materiale.

– Sett fra et sirkulærøkonomisk perspektiv, bør vi absolutt ta det i bruk som en erstatning for en større eller mindre del av mineralgjødselen, avhengig av hvilken kvalitet fiskeslammet har, sier Brod.

 

Formål

Å bidra til utviklingen av resirkuleringsgjødsel basert på fiskeslam som kan erstatte bruk av mineralgjødsel i jordbruket.

Samarbeid: Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU), Universitetet i København, Mowi, Sterner, Helgeland Smolt, Sævareid Fiskeanlegg, Norges Bondelag, Norges Landbruksrådgiving og Grønn Gjødsel

Finansiering: Norges Forskningsråd (HAVBRUK 2)