Hopp til hovedinnholdet

Sjukdom på ålegras langs norskekysten

11-33-erfl-20220202-134851

Foto: Erling Fløistad

Ålegrasenger er økosystemer av stor betydning for mange marine arter, blant dem kysttorsk. Når ålegraset skades, vil både torsk og mange andre arter bli skadelidende. Ålegrasenger skades av utbygging i strandsonen og forurensing, men ålegras er også utsatt for sjukdommer.

Ålegras (Zostera spp.) er flerårige, blomstrende planter som vokser i sjøen. De danner store enger som er viktige økosystemer som habitat for mange marine arter. Ålegras er vanlig langs hele norskekysten, men dessverre ser vi en global trend med redusert ålegrasbestand.

Siden 2018 har Venche Talgø og kolleger påvist flere mulig sjukdomsfremkallende arter av Phytophthora og Halophytophthora på ålegras langs norskekysten. Det er usikkert hvor mye disse artene bidrar til tilbakegangen av ålegras, men det er behov for videre forskning.

Siden arter av Phytophthora og deres slektninger ofte gir alvorlig sjukdom på landlevende planter, er det grunn til å mistenke at det er disse artene som har ført til skadene vi ser på ålegras langs norskekysten. Skadene består av mørke flekker med dødt vev på bladverket og råte i røttene.

Isolater fra sjukt ålegras er rendyrket og bestemt til art ved hjelp av DNA-analyser ved NIBIO. Det er nå funnet to Halophytophthora-arter og tre Phytophthora-arter, fire av artene er ikke tidligere påvist i Norge.

For å bevise hvor skadelige de isolerte artene er på ålegras, må det utføres smitteforsøk på friske planter. I Nederland, Sverige og Danmark har ålegraset viste seg å ha smitte av Phytophthora, slik at smitteforsøk ikke lot seg gjennomføre.

– Vi kjenner til et sted på Vestlandet med en tilsynelatende frisk ålegrasbestand, forteller Talgø. Frø eller planter derfra håper vi kan brukes i smitteforsøk, gitt at ressurser blir tilgjengelige. En utvidet kartlegging for å fastslå sjukdomsstatus på ålegras i Norge bør gjennomføres.

 

Formål

Undersøke plantehelsetilstanden på ålegras som mulig årsak til miljøødeleggelser i havet